Společnost


ELECTROLUX, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14590Prasklé sklo dvířek pračky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 21 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.01.2017, před 5 lety

František Staněk

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 22.1.2017 nám během praní a při následném ždímaní došlo k prasknutí skla dvířek u pračky AEG. Sklo které se při těchto vysokých otáčkách dostalo i dovnitř bubnu pračky zničilo prádlo uvnitř a poškodilo i vlastní buben (promáčkliny a poškození plastových přepážek). Nutno dodat, že v pračce bylo obyčejné prádlo jako např. trika, spodní prádlo…. prostě nic co by zapříčinilo jakékoli poškození skla jako jsou zipy, obuv a podobně. Po návštěvě technika a následné jejich komunikaci se zástupcem výrobce pro ČR přišlo mailem toto vyjádření:

"Dobrý den paní Peloušková,
k poškození skla pračky došlo cca 1,5 roku od zakoupení spotřebiče. To vylučuje možnost vady materiálu, nebo možnost poškození skla při transportu spotřebiče. K poškození vnitřního pnutí skla tedy muselo dojít nesprávnou obsluhou / manipulací. Opravu nelze uznat jako opravu záruční.
S pozdravem
Karel Hrdina"
____________________________________
Technical training CZ & SK
Electrolux, Domácí spotřebiče CZ
divize Electrolux s.r.o.
Budějovická 778/3,
140 21 Praha 4
Czech Republic

Já se s tímto závěrem nechci a ani nemůžu smířit i proto, že došlo k přímému ohrožení života a zdraví všech členů rodiny, kterou tvoří dvě 6-ti leté děti.


Produkt

AEG L76475FL Prod.No. 914530939, Ser. No. 509 000 16


Požadované řešení

Jedná se mi o uznání reklamace a uhrazení škody na zničeném oblečení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.2.2017 09:56, před 5 lety

Za vyřízení reklamace je odpovědný vždy prodávající, nikoli osoba, která byla k opravě určena (např. servisní středisko). Se svými nároky je proto nutné obracet se na prodávajícího.

Uplatnit práva z vadného plnění je možné na vady, které se u spotřebního zboží vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží. Uplynulo-li však od převzetí zboží více než 6 měsíců, musel v by případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat.

Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud bylo dodáno vadné zboží, jedná se o porušení smluvní povinnosti ze strany prodávajícího. Byla-li v souvislosti s porušením smluvní povinnosti ze strany prodávajícího způsobena spotřebiteli škoda (poškození oděvů), může spotřebitel žádat její náhradu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2017 09:49, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.