Společnost


SUNKINS a.s.

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#14693Vadné plnění a manipulativní techniky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 6 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.02.2017, před 5 lety

Olga Hollerova

Znění stížnosti

Za účelem redukce svojí váhy jsem 9.1.2017 uzavřela smluvní vztah se společností Sunkins a.s. na Pražské pobočce.

Předmětem plnění v mém případě byl program Komplexní nutriční typologie v cenně 11 200,- CZK za 6 měsíců.

K 30.1.2017 jsem se rozhodla odstoupit od smlouvy z důvodu vadného plnění, následně mi byl zaslaný rozpis čerpání služeb a doplňků. Tento uvádím o doplňuji o komentář níže.

1. položka: "Test komplexní nutriční typologie + Osobní výživový plán" v hodnotě 3800,-.

Tato brožura obsahuje velice "hodnotné" informace, které mi skutečně "otevřely oči", např. nutnost dodržovat pitný režim či dodržovat pravidelnost v jídle. Osobní část tohoto dokumentu nejspíše spočívala ve sdělení, že jsem smíšený metabolický typ, takže musím konzumovat vyrovnaný poměr živin bez převahy bílkovin a sacharidů.

2. položka: "Biochemické vyšetření krve + okomentování Lékařskou radou" v hodnotě 2000,- korun. V celém zdravotním doporučení není ani jedna zmínka která by se vztahovala konkrétně k mým krevním hodnotám, nalezneme zde však velké množství pro mne relevantního obsahu, jako např. že "Správná funkce lymfatického systému je velmi důležitá" nebo že možná mám genetické predispozice, které má statisticky 20 lidí ze 100.

3. položka: Kontroly na pobočce (péče), v hodnotě 0,- Kč
Po prostudování plánu jsem pochopila, že běžně dostupná a známá fakta na mne chce někdo zpeněžit za 3800 Kč, a pojala jsem podezření, že na těchto kontrolách budu manipulována k pořizování výživových doplňků. Postupně mi poradce začal vykládat o úžasnosti jejich doplňků, dále že tyto sám a jeho matka užívají pětkrát denně, aniž bych jsem o tuto informaci stála.

Doplňky, která jsem obdržela v hodnotě 1770,- v rámci čerpání voucheru v hodnotě 2000, se ve stejném či porovnatelném objemu při dodržení poměru účinné látky běžně na trhu prodávají za cenu: Omega 3 Premium 119,- Kč, Doplněk obsahující Hořčík + B-Complex 221,- Kč, Proteinová výživa s příchutí ananasu 170,8,- Kč. Celkový rozdíl mezi cenou těchto doplňků u společnosti Sunkins a.s. a běžným prodejem na trhu např. v lékarně či fintess centru je tak 1260,- Kč, což činní marži společnosti Sunkins a.s. né měnší 246% (při předpokladu maloobchodních cen).

Bylo mi zvláštní, že 6ti mesiční péče a kontroly mají v přiloženém vyúčtování cenu 0 Kč, nyní je mi však jasné, že cílem kontroly nebylo vytvořit pro klienta užitek, ale vmanipulovat klienta k nákupu doplňků.

3. položka: "Čerpání voucheru"
Viz výše, část doplňky.

Z těchto důvodů jsem chtěla a stále chci odstoupit od smlouvy, na které je ostatně v hlavičce tučný a velký nápis "OBJEDNÁVKA" (takže jí člověk nečte tak pozorně), a získat zpátky nějakou rozumnou a přijatelnou částku k přihlédnutí ke všemu výše uvedenému. Při dopočtení storno poplatku mi bylo sděleno, že mi z 11 260,- Kč bude vráceno 2610,-.

Toto jsem komunikovala s managementem společnosti, který mne dnes obvinil z vyhrožování. Vyhrožování nejspíš spočívalo v tom, že poté co mi bylo odmítnuto vyřízení reklamace osobně, jsem kontaktní osobě sdělila ať se neschovávají, nebo za nimi budu chodit se všemi svými kamarádkami.

Mimochodem mi bylo sděleno až následně, emailem, že můj telefonát byl nahrávaný, na což jsem nebyla upozorněna předem a tedy došlo k porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Celou dobu se tak cítím v roli seniora na prezentaci nějakých hrnců od tzv. "šmejdů". Zkušenost rozhodně nedoporučuji, s hubnutím končím.


Produkt

Komplexní nutriční typologie


Požadované řešení

Ve vztahu ke mně: Vrácení celé částky na můj bankovní účet

Ve vztahu k veřejnosti: Revizi vnitropodnikových procesů, kvality služeb, doplnění ročních závěrek a.s. do sbírky listin obchodního rejstříku jak ukládá zákonná povinnost, vyvození osobní odpovědnosti a důsledků


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.2.2017 05:02, před 5 lety

Smlouvu může spotřebitelka vypovědět za podmínek, které má společnost uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách, které se použijí tehdy, nebyly-li mezi spotřebitelkou a poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky stvrzené v objednávce.

Spotřebitelka je oprávněna dle těchto podmínek kdykoli požádat poskytovatele o ukončení poskytování Služeb s tím, že je povinná uhradit cenu již poskytnutých služeb a náklady, které poskytovatel vynaložil v souvislosti s objednávkou (čl. 4.4). Při rušení nebo odstupování od uzavřené smlouvy bude tedy spotřebitelka postupovat dle článku 4.4.obchodních podmínek http://www.svet-zdravi.cz/vop-vseobecne-obchodni-podminky. Obchodní podmínky umožňují i dohodu s poskytovatelem služby. Obsah dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb doporučujeme spotřebitelce stvrdit s poskytovatelem služby v písemné formě s vlastnoručními podpisy a stejnopis takové dohody si dobře uschovat. V takovém případě pak může spotřebitelka vymáhat vrácení finanční částky za nevyčerpané služby i soudní cestou.

I poskytování služeb tohoto druhu lze spotřebitelkou reklamovat dle občanského zákoníku. Záleží však na tom, jak je služba definovaná a jaký má zaručit výsledek (popř. v jaké době se mají dostavit). Spotřebitelka by musela prokázat, že plnila stanovený program. Na poskytování těchto služeb se použije přiměřeně úprava smlouvy o dílo, neboť dle § 2587 občanského zákoníku se dílem rozumí rovněž činnost s jiným výsledkem. V takovém případě by mohla spotřebitelka v případě nespokojenosti s plněním služby dle uzavřené smlouvy namítnout nikoli řádné provedení díla a poté odstoupit od smlouvy v souladu s § 2593 občanského zákoníku. Dle tohoto paragrafu může spotřebitelka odstoupit od smlouvy až do skončení poskytování služeb, ale je povinna uhradit již poskytnuté služby a nahradit poskytovateli účelně vynaložené náklady. Opět doporučujeme z důvodu prokazatelnosti jednání pro případ sporu vést veškerou korespondenci s podnikatelem v písemné prokazatelné formě (doporučeně s dodejkou), popřípadě při ústním jednání si nechat stvrdit obsah písemně.

Státní dozor v oblasti ochrany spotřebitele před klamavými obchodními praktikami provádí Česká obchodní inspekce, které může spotřebitelka podat podnět k provedení kontroly na těchto internetových stránkách http://www.coi.cz/cz/e-podatelna/ v případě podezření na klamavé obchodní praktiky. Pokud státní dozorový orgán na základě provedené kontroly zjistí porušení zákona o ochraně spotřebitele je oprávněn uložit ve správním řízení podnikateli pokutu.

Nad dodržováním ustanovení zákona o ochraně osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, kam se může každý obrátit se svým podnětem. Podnět lze podat buď písemně na adresu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo lze zaslat podání elektronicky na adresu posta@uoou.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
8.2.2017 15:03, před 5 lety

Dobrý den,

vyřízení reklamace proběhlo plně v souladu s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami společnosti.

Paní Hollerové byla nabídnuta možnost přepracování výživového plánu (tedy odstranění vady), kterého nevyužila. Byly vyúčtovány pouze vyčerpané služby dle aktuální platného ceníku.

Martin Kolář
oddělení kvality poskytovaných služeb

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.3.2017 16:04, před 5 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.4.2017 09:09, před 5 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.