Společnost


Vaše DEDRA, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#14716Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.02.2017, před 5 lety

Jitka Tunkova

Znění stížnosti

Dobrý den,
v říjnu 2014 jsem si u firmy Dedra s.r.o zakoupila robota El 7145.Tento vyrobek se v září 2016 porouchal.Na přístroji se rozbil mmotor, desky elektriky a byl seřízen spínač nádoby.Motor byl vyměněn a přístroj opraven v rámci záruky.Jenže v lednu letošního roku 2017 se opět rozbil motor robota.Měla jsem zato,že se na vyměněny komponent vztahuje šesti měsíční záruka.Byla jsem vyvedena z omylu tuto záruku firma neuznává a za vyměněni motoru požaduje 1 500 Kč. S tím nesouhlasim,protože tomuto výrobků už nevěřím.
Tento přístroj jsem si objednala pres kontaktní osobu paní Ivanu Malarovou zákaznické číslo 112360.
Přístroj jsem zaslala na reklamační oddeleni.Později jsem byla telefonicky seznámena s tím,že se na výměnu motoru už reklamace nevztahuje.S tím nesouhlasim a vadný výrobek jsem odmítla vzít zpět.
Děkuji za pomoc v této záležitosti.


Produkt

kuchyňsky robot varmix El7145


Požadované řešení

Nejraději bych chtěla vrátit peníze,protože už výrobků nevěřím.
Nebo výměnu motoru zdarma v rámci záruky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2017 05:51, před 5 lety

Obecně má spotřebitel nárok uplatnit právo z vady věci (právo na reklamaci), a to 24 měsíců po převzetí věci (§ 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Dá se předpokládat, z doslovného výkladu výše citovaného ustanovení, že v případě, kdy prodávající vymění v rámci reklamace např. motor robota, začne běžet nová záruční doba zvlášť jen na vyměněný nový motor jakožto součást věci. Toto se dovozuje ze spojení, kdy se právo na reklamaci uplatňuje do 24 měsíců od převzetí věci, nikoli do 24 měsíců od prvního převzetí věci.

Při použití rozšiřujícího výkladu výše zmiňovaného ustanovení se lze domnívat, že spotřebitelka má nárok na reklamaci vyměněných součástek. Pokud totiž začíná lhůta běžet od převzetí věci, lze za převzetí věci považovat i výměnu věci (či její části v rámci reklamace) za nový kus a převzetí tohoto nového kusu pak považovat za počátek běhu nové záruční doby. Ustanovení § 2165 totiž nehovoří o prvním převzetí věci, ale pouze o jejím převzetí.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
7.2.2017 12:24, před 5 lety

Dobrý den.
Na základě stížnosti zákaznice a výše uvedeného stanoviska d-testu jsme dnes sami kontaktovali ČOI v Hradci Králové a požádali inspekci o vyjádření k zamítnuté reklamaci.
Dle vyjádření ČOI jsme postupovali v celém reklamačním procesu dle zákona. ČOI má výhrady i k výše uvedenému vyjádření D-testu. Na vyměněné součástky dle ČOI totiž neběží žádná další záruční lhůta. V tomto bodě se tedy stanovisko ČOI a výše uvedené vyjádření d-testu rozchází.
Naše stanovisko je následující:
V září 2016 (měsíc před koncem záruční doby) zákaznice reklamovala přístroj EL7146. Přístroj byl opraven na naše náklady v rámci záruky a zaslán na její adresu.
V lednu 2017 (tedy 3 měsíce po konci záruční doby) zákaznice reklamovala tento přístroj EL7146 opět. V rámci našeho pozáručního servisu jsme zákaznici nabídli výměnu motoru za cenu 1.500 Kč. S tím zákaznice nesouhlasila. Zákaznici jsme kontaktovali e-mailem a požádali ji o stanovisko, jak tedy máme s touto pozáruční opravou postupovat dále.
Do této chvíle se nám však zákaznice nevyjádřila.
Na základě dnešního vyjádření ČOI jsme tedy postupovali v souladu se zákonem. I nadále trváme na tom, že reklamace byla zamítnuta oprávněně z důvodu uplynutí záruční doby.
Jako vstřícný a zcela dobrovolný (!) krok vedoucí ke smíru opravíme výrobek zákaznici na naše náklady zdarma.
Avšak s tím, že zdůrazňujeme, že naše zamítavé stanovisko k reklamaci z ledna 2017 trvá, protože byla uplatněna až 3 měsíce po konci záruční doby. Zároveň zákaznici znovu upozorňujeme, že záruční doba na celý přístroj již uplynula v roce 2016. Oprava přístroje je tedy pozáruční oprava na naše náklady zdarma a zcela dobrovolná. Jedná se o pozáruční opravu provedenou zdarma.
Na zdarma vyměněnou součástku po již uplynulé záruční lhůtě ani na celý přístroj již neběží a nepoběží (dle zákona) žádná další záruční lhůta!
Tímto smírným řešením budeme považovat celou záležitost za uzavřenou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2017 12:33, před 5 lety

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku, která má možnost na nabídku společnosti reagovat. Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.


Jitka Tunkova

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.2.2017 03:40, před 5 lety

Dobrý den,
děkuji za vyřešení případů a souhlasim s výměnou motoru zdarma.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2017 04:54, před 5 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
8.2.2017 09:43, před 5 lety

Dobrý den.
Přístroj opravíme a odešleme zpět.
Do zásilky přiložíme i podrobný návod k použití pro případ, že by ten původní zákaznice již doma neměla.


Jitka Tunkova

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.2.2017 09:53, před 5 lety

Dobry den,

děkuji za tuto reakci,ale přístroj jsem používala v souladu s návodem k použití.Sama bych byla moc ráda, kdyby už mixer fungoval a nerozbijel se.
Zdravím a hezky den.

Reakce společnosti

Publikováno
10.2.2017 19:54, před 5 lety

Dobrý den.
Případ považujeme z naší strany za uzavřený a vyřešený.


Jitka Tunkova

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.2.2017 21:30, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Děkuji s Vaší pomocí jsem moc spokojená.