Společnost


MAKER BRX s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14745Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 7 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.02.2017, před 4 lety

Jana Kotková

Znění stížnosti

V září jsem si u této společnosti koupila mobil, nefungoval internet (i přes nastavení wap operátorem) a dostával se pod sklo prach, poslala jsem mobil na 1.reklamaci, telefon vyčistili, ale internet byl nefunkční dál, zaslala jsem na 2.reklamaci, po 29 dnech mi napsali, že je třeba nastavit wap podle operátora a že jim mám zaslat adresu, kam mají telefon poslat zpět (byla v reklamačním dopise), wap opětovně nastavili v zákaznickém centru o2 a internet nefungoval, natočila jsem potíže na videa a zaslala je i s mobilem na 3.reklamaci, 30 dní se nedělo nic, 32 druhý den jsem napsala dotaz, 33. den mi paní oznámila, že mi reklamace nebyla uznána. Požadovala jsem vrácení peněz za překroční 30ti denní reklamační lhůty a paní mi napsala toto:"reklamace nebyla uznána a nebyla zahájena záruční oprava. Na odstoupení od smlouvy nevzniká nárok." a opětovně žádala adresu, kam mají telefon zaslat. Oficiální oznámení o neuznání reklamace mi zaslali 37.den. Nyní mám telefon o 351Kč dražší a internet nefunguje, i když je wap operátora nastavený.


Produkt

Nokia E52, černá


Požadované řešení

Ráda bych funkční telefon, jelikož mi paní při první reklamaci napsala, že výměna není možná, ráda bych vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2017 15:20, před 4 lety

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelkou nedohodl na delší lhůtě. Jak uvedl Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 pojmu "vyřídit" odpovídají významově slova "urovnat", "uspořádat", popř. "vybavit". Všem těmto výrazům je společné to, že ten, kdo v tomto smyslu jednal, docílil stavu, v němž se již nebude muset "vyřízenou" věcí zabývat. S přihlédnutím k vysvětlenému významu použitého pojmu "vyřídit" lze logickým výkladem daného ustanovení dojít k závěru, že k vyřízení reklamace dojde až v okamžiku, kdy prodávající spotřebitelku vyrozumí (ať už písemně nebo osobně) o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena (tedy zda byla s reklamací úspěšná či nikoli). Teprve tehdy je možno reklamaci považovat za vyřízenou - prodávající se jí již nebude muset zabývat.

Marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitelka má pak právo od smlouvy odstoupit dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. Další informace k tomuto tématu a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2017 17:01, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.