Společnost


Martin Jaroš

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#14834Nevrácení peněz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.02.2017, před 4 lety

Helena Nebeská

Znění stížnosti

Dne 26.11.2016 jsem objednala zboží, následně zaplatila. Dne 29.11.2016 bylo společností potvrzeno přijetí platby. Zboží nebylo doručeno. V průběhu celé doby alespoň paní Lenka Jarošová se mnou komunikovala e-mailem a upozorňovala mě, že ze zákona může zboží přijít do 30 pracovních dnů, to se nestalo, požadovala jsem tedy vrácení peněz. Po uplynutí zákonné lhůty (ve které mi paní Jarošová slibovala, že dojde k odeslání částky) přestala se mnou firma komunikovat a k vrácení peněz nedošlo ani do dnešního dne, tedy do 15.2.2017. Opakovaně jsem paní žádala e-mailem (telefon nefunguje, chat na jejich webových stránkách také ne), zda alespoň odpoví. Funguje zde pouze automatická odpověď, že děkují za e-mail a že odpoví do několik málo hodin. Psala jsem 6.2.,9.2.,13.2. ohledně připomenutí vrácení peněz. Na předešlé e-maily (listopad, prosinec, leden) alespoň nejpozději do druhého dne odopvěděla.
Předem moc děkuji za pomoc.
S pozdravem
Helena Nebeská


Produkt

Flip pouzdro pro Huawei Ascend Y330 (objednávka NIUMOEKLK)


Požadované řešení

požaduji vrácení peněz - jedná se o částku 397,-Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.2.2017 07:54, před 4 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Spotřebitel má také možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Podnikatel je povinen poskytnout České obchodní inspekci součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Pokud tak neučiní, má Česká obchodní inspekce pravomoc udělit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000,- Kč.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.2.2017 15:23, před 4 lety

Spotřebitelka nás informovala, že spor se nakonec podařilo urovnat smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.