Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:419
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14848Odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 2 dny 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.02.2017, před 3 lety

Jiri Šebek

Znění stížnosti

Dne 11.2.2017 jsem se zaregistroval na seznamce www.singleflirt.com a 14.2.2017 jsem si zaplatil vip členství a hned ten den jsem poslal ještě ze chci odstoupit od smlouvy a odeslal to na email www.support@dateyatrd.com a došla mi automatická odpověd ze muj požadavek byl přijat (číslo……..)a ze to zpracuji tak rychle jak to bude možné ale k zvyšenemu objemu požadavku to muže pardní trvat a zatím se nikdo neozval tak počitam stím ze by to mělo platit když jsem se ozval do 14 dnu od uzavření smlouvy a peníze by měli byt vraceny ale asi ne všechny


Produkt

zadna jina komunikace


Požadované řešení

odstoupení od smlouvy /vypovězení členství


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.2.2017 09:01, před 3 lety

U smluv uzavřených prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku (např. internet) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Souhlas musí být výslovný (pouhý odkaz na obchodní podmínky je nedostačující) a musí být učiněn při uzavírání smlouvy. V případě sporu by musela společnost prokázat, že spotřebitele informovala a že souhlas byl ze strany spotřebitele vysloven.

Bylo-li odstoupeno od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu, má společnost povinnost vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud společnost nevrátí peněžní prostředky ani v této lhůtě, zadržuje tyto peněžní prostředky neoprávněně. V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení, neboť společnost se obohatila na základě právního důvodu, který ale odpadl. Kdo se bezdůvodně obohatí, má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

S nečinností podnikatele po odstoupení od smlouvy, nelze spojovat zánik práva na odstoupení, pokud spotřebitel zrealizuje odstoupení od smlouvy průkazným způsobem dle instrukcí v obchodních podmínkách společnosti a uchová si o tom důkaz pro případ sporu. Platí že, znemožňuje-li společnost spotřebiteli závazek ukončit, jde to k její tíži.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2017 09:43, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.