Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:241
Z toho za letošní rok:68
Stále v řešení:48
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14853Výpověď předplatného

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 2 dny 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.02.2017, před rokem

Lubomír Toul

Znění stížnosti

Zaregistroval jsem se na sex-schuzka-dnes.com a 12.11.2016 zaplatil VIP členství na 3 měsíce. Dne 27.1.2017 jsem se pokusil odfaxovat řádnou výpověď, FAX neodešel. 28.1.2017 jsem odeslal e-mailem výpověď členství. Po několika dnech odpověděli:
"Tvou výpověď jsme přijali a zpracovali. Tím tvé členství vyprší dne 11.05.2017.
Ohradil jsem se:
"výpověď předplatného byla dle smluvních podmínek odeslána ve lhůtě 14 dní před vypršením předplatného, proto mé členství zaniká již 11.02.2017.Momentálně nemám zájem předplatné prodlužovat na další 3 měsíce, tak považuji termín 11.02.2017 na základě smluvních podmínek za zánik mého předplatného."
Odpověď:
"To ano, ale ty jsi uzavřel 3 měsíční členství, takže se obnovuje co 3 měsíce o 3 měsíce, proto tvé členství vyprší dne 11.05.2017"
Odpověď já:
Jak potvrzujete, vypověděl jsem smlouvu v řádné lhůtě, 14 dní před uplynutím
doby členství. Proto se členství neprodlužuje.
Odpověď a současně ukončení požadavku z jejich strany:
Dne 12.11. 2016jsi uzavřel 3 měsíční členství na období: 12.11.2016 - 10.02.2017, tvou výpověď jsme obdrželi dne 28.01.2017, což e přesnš o 1den později.
Vznesl jsem nový požadavek přes jejich podporu:
výpověď v řádném termínu jste jednoznačně uznali v předchozí korespondenci

3.2.2017

"výpověď předplatného byla dle smluvních podmínek odeslána ve lhůtě 14 dní
před vypršením předplatného, proto mé členství zaniká již 11.02.2017.
Momentálně nemám zájem předplatné prodlužovat na další 3 měsíce, tak
považuji termín 11.02.2017 na základě smluvních podmínek za zánik mého
předplatného."

odpověď

9.2.2017

"To ano, ale ty jsi uzavřel 3 měsíční členství, takže se obnovuje co 3 měsíce o 3 měsíce, proto tvé členství vyprší dne 11.05.2017."

Nevím proč jste chtěli smlouvu prodloužit, proto jsem se ohradil. Teď se snažíte zpochybňit to, co jste už jednou sami jednoznačně uznali. Proto nevidím důvod k prodlužování členství.

Momentálně VIP členství neukončili a kartu jsem měl zablokovanou, tak platba neproběhla. Tento výklad 3 měsíců-12.11.2016 - 10.02.2017 nebyl dříve nikde zmiňován.


Požadované řešení

Ukončit VIP členství bez dalších plateb


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.2.2017 08:10, před rokem

Dle všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") společnosti musí být zpoplatněný smluvní vztah realizovaný prostřednictvím webové stránky vypovězen ve lhůtě 14 dnů před uplynutím doby členství. Pokud smlouvu spotřebitel nevypoví v řádné lhůtě, prodlužuje se v souladu s předchozím zvoleným balíčkem uživatele. Smluvní strany si tedy sjednaly, že je možné závazek vypovědět.

Pokud by zkracovala společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud by společnost záměrně znemožňovala vypovězení smlouvy (nefunkční fax) pak se nemůže dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen. Stačí, pokud by spotřebitel doložil, že smlouvu vypověděl ve lhůtě stanovené v obchodních podmínkách.

Počítání času je upraveno v § 605 odst. 2 občanského zákoníku následujícím způsobem: "Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce."

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

V případě podezření na podvodné jednání ze strany společnosti lze uvědomit orgány činné v trestním řízení, které provedou příslušná šetření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2017 11:08, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.