Společnost


ŠKODA AUTO a.s.

Počet nahlášených stížností:58
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#14870Vodní čerpadlo Skoda Octavia 1.6 16vTDI výrobní vada

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 měsíců 14 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
19.02.2017, před 7 lety

Jan Cervenka

Znění stížnosti

Čerpadlo blokuje. Motor se přehřívá. Častá známá závada u těchto modelů, vyřešeno i bez diagnostiky výměnou čerpadla u CB Auto České Budějovice. Cena 5622 Kč. Starý díl ukázán, musí být ale zaslán do výrobního závodu.


Produkt

Octavia Kombi, Model 5E5434, 31.10.2013, 82300 Km, nové čerpadlo 04L121011EX.


Požadované řešení

Škoda a.s. by měla jako jiné automobilky výrobní závadu uznat a výměnu uhradit. To jest 5622 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.2.2017 13:45, před 7 lety

Jelikož bylo zboží zakoupené před účinností v současnosti platného občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb., tak se právní vztahy založené kupní smlouvou budou řídit zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Podle § 620 odst. 1 občanského zákoníku je záruční doba při prodeji spotřebního zboží (včetně osobních automobilů) 24 měsíců a začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Spotřebitel tedy již nemůže uplatnit zákonnou záruku. Ustanovení § 620 odst. 5 občanského zákoníku však umožňuje prodávajícímu poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v zákoně.

Pokud byla ze strany prodávajícího dána prodloužená záruka přesahující rozsah záruky stanovené v zákoně, měly by být v záručním listě nebo ve smlouvě stanoveny podmínky prodloužené záruky. Prodávající se však často omezí pouze na stanovení nové délky záruční doby. V takovém případě je třeba po celou dobu trvání smluvní záruky aplikovat úpravu o zákonné záruce.

Nebylo-li tedy stanoveno jinak, použije se na prodlouženou záruku zákonný režim. V takovém případě má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady opravou nebo výměnou součásti věci. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2017 11:06, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.