Společnost


Fidemia Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:85
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#14927Dodaná čínská napodobenina zboží a problémy s výměnou

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 27 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.02.2017, před 3 lety

Radka Palacká

Znění stížnosti

Koupila jsem na allhere.cz dron Syma X5C a místo něj mi zaslali čínskou napodobeninu, kterou jsem po domluvě poslala zpět. Byla mi slíbena výměna za originál, který jsem si objednala, ale už nekomunikují. Poslala jsem další mail s prosbou o vrácení částky, ale opět se mi nikdo neozval a nemám drona ani peníze.
Děkuji za pomoc
Radka Palacká


Produkt

dron Syma X5C


Požadované řešení

VRÁCENÍ PENĚZ


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.2.2017 09:26, před 3 lety

Pokud zboží nemá smluvené vlastnosti, je spotřebitel oprávněn takové zboží reklamovat a požadovat originální zboží, jehož vlastnosti byly smluveny.

Spotřebitel však může rovnou odstoupit od kupní smlouvy pro případ, že prodávající porušil smlouvu podstatným způsobem. Podstatné je dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Podstatným porušením by bylo, pokud by byl například dodán padělek zboží.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se podnikatel se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dojde-li k podstatnému porušení smlouvy, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněžních prostředků. Nevyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě je rovněž správním deliktem, který je oprávněna sankcionovat Česká obchodní inspekce. Spotřebitelka může zvážit podání podnětu.

Spotřebitelce doporučujeme, aby si uchovala všechny dokumenty prokazující, že reklamace byla uplatněna.

Nebude-li prodávající reagovat má spotřebitel rovněž možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Podnikatel je povinen poskytnout České obchodní inspekci součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Pokud tak neučiní, má Česká obchodní inspekce pravomoc udělit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000,- Kč. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.5.2017 11:41, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.