Společnost


1-2Umobil s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#14975Nefunkční mobil po reklamaci

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 23 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.02.2017, před 5 lety

Aneta Urbanová

Znění stížnosti

U prodejce jsem reklamovala mobil kvůli nefunkčnímu reproduktoru. Nevědomky jsem podepsala smlouvu, kde bylo na konci malým písmem v poznámce dodáno, že jsme se dohodli na prodloužené reklamační lhůtě 60 dní - nikdo se se mnou ale na ničem nedomlouval. Poté mi přesně poslední den lhůty přišla sms, že reklamace nebyla v důsledku mechanického poškození telefonu uznána a vyřízena. Ok, že jsem si pořádně nepřečetla smlouvu a byla 2 měsíce bez telefonu úplně zbytečně, jsem tak nějak pořád přisuzovala vlastní chybě. Že jsem ale doma zjistila, že telefon nejde vůbec zapnout, bylo už nad meze. Po pár úvahách jsem došla k tomu, že to bude oddělanou baterkou a taky ano - sama jsem si koupila novou baterku a telefon funguje. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud takhle odejde baterka, znamená to, že byl telefon dlouhodobě vybitý. Kdo ví, jestli tedy telefon za celé 2 měsíce vůbec rozebrali, jelikož nebylo provedeno ani obnovení továrního nastavení, které údajně provést měli (tvrdili mi, že to dělají při každé reklamaci). Tak jako tak, já jsem chtěla vyřešit problém v zákonné lhůtě reklamace a místo toho to pro mě byly neočekávané náklady v podobě koupě nové baterky.


Produkt

Samsung S5 mini


Požadované řešení

Finanční odškodnění ve výši nové baterie/nová baterie


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.2.2017 08:50, před 5 lety

Dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, platí, že lhůta k vyřízení reklamace je nejpozději 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se se spotřebitelem může domluvit na delší lhůtě. Pokud je ujednání o prodloužení lhůty k vyřízení reklamace výslovnou součástí reklamačního protokolu a spotřebitelka svým podpisem stvrdila jeho platnost, bude toto ujednání platné. Pokud je toto ujednání součástí pouze reklamačního řádu a prodejce s ním spotřebitelku neseznámil před podpisem reklamačního protokolu, bude se na něj nahlížet jako na nepřiměřené ujednání.

Prodejce má právo zamítnout reklamaci, a to z důvodů, jež jsou uvedeny v ustanovení § 2167 a § 2170 občanského zákoníku. Jedním z těchto důvodů může být i to, že si kupující reklamovanou vadu na věci sám způsobil, tj. mechanické poškození. Pokud to ovšem prodejce tvrdí, měl by se s tím v odůvodnění zamítnutí reklamace vypořádat.

Spotřebitelka ve stížnosti neuvádí, po jak dlouhé době od převzetí věci telefon reklamuje. Je-li totiž výrobek reklamován v prvních 6 měsících od převzetí, má se za to, že vytýkaná vada byla na výrobku již při jeho převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelkou a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem. Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit, neboť její reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyřízením reklamace a od převzetí zboží uplynulo více než 6 měsíců, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat, dochází k obrácení důkazního břemene z prodejce na spotřebitele. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud by ani znalecký posudek ve prospěch spotřebitele prodávajícího nepřesvědčil, bude se muset spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.5.2017 12:44, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.