Společnost


Daniel Štoos

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#15017Neuznaná reklamace, zásah do vlastnického práva

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

18 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.03.2017, před rokem

Veronika Zelenková

Znění stížnosti

Dobrý den.
Dne 12.12.2015 jsem v obchodě Štooos Daniel Jeans Dandy Mladá moda zakoupila dámský zimní kabát. 2x reklamovaný, neuznaná reklamace z důvodu mechanického poškození, firma bez mého vědomí provedla opravu a kabát poničila. Vše jsem nafotila a sepsala, odeslala doporučeně s dodejkou, dopis byl převzat 22.02.2017. Bez reakce ze strany prodejce k dnešnímu dni.

Písemný dokument 21.02.2017:

ROZPOR K VYŘÍZENÉ REKLAMACI

Dobrý den, pane Štoosi.
Obracím se na Vás ohledně reklamace dámského kabátu SK500079000 zakoupeného ve Vaší prodejně dne 12.12.2015.

V zimní sezoně 2015/2016 byl nošen pouze párkrát. Nosila jsem ještě jinou zimní bundu. Po zimě byl kabát vyprán dle štítku a uskladněn běžným způsobem v šatní skříni.

V zimní sezoně 2016/2017 byl opět nošen jen párkrát a to z toho důvodu, že se na něm projevila závada a kabát byl u Vás již 2x na reklamaci.

První reklamace:
20.11.-15.12.2016
Uvedla jsem, že je rozbitý zip na kabátu. Po zapnutí kabátu a jeho nošení se zip rozjel uprostřed
a nešlo jezdcem sjet dolů plynulým lehkým tahem, protože se tam nějakým způsobem zadrhnul.
A dělalo to opakovaně. Druhá závada byla, že se zip na kapuci rozjížděl.
Z Vaší strany došlo k vyřízení reklamace takto:

Na kapuci byl vyměněný zip, nově našitý. Avšak byl našitý nesouměrně. Obě strany zipu nebyly ukončené ve stejné délce. Při nošení se tudíž rozepínal.
Paní prodavačka mi ústně sdělila, že hlavní zip na kabátu je vyměněný a je to v pořádku.Druhá reklamace:
20.01.-19.02.2017
Druhá reklamace byla podána dne 20.ledna 2017, která předcházela osobní návštěvu Vaší prodejny týden před podáním reklamace. Kdy jsem byla ukázat Vaší paní prodavačce opět zaseklý zip na kabátě. To se stalo při příchodu do nákupního centra Olympia. Paní prodavačka mi řekla, že mám kabát opětovně přinést na reklamaci.
Znovu jsem reklamovala kabát z důvodu nefunkčního zipu na kabátě a rozjíždění zipu na kapuci z důvodu chybně našitého zipu.
Po sepsání protokolu mi paní prodavačka sdělila, že zip na kabátu při první reklamaci nebyl vyměněn. Tudíž nedošlo k žádné nápravě z Vaší strany již při první reklamaci a tudíž zip stále nefunguje tak, jak má.
Dne 19.02.2017 mě telefonicky kontaktovala Vaše paní prodavačka, že je kabát připraven k vyzvednutí, že se nejedná o reklamaci, ale o opotřebení a že již nemůžu kabát reklamovat, pouze na základě soudního znalce.
Dne 20.02.2017 můj manžel, pan Jiří Zelenka vyzvedl na Vaší prodejně kabát s doklady.
Bohužel jsem velmi nespokojena s tím, co jste s kabátem provedli a nesouhlasím s Vaším vyjádřením k reklamaci.

Zip na kapuci, který přesahoval jste odštípli, tudíž ze zipu vyčnívá část konstrukce zipu a je to ostré.

Jezdec na zipu kabátu je viditelněmechanicky poškozený. Došlo
k tomu při opravě, kteroujste uvedli ve vyjádření. Nejspíš je to způsobené kleštěmi.

Tudíž jste mi bundu poškodili.

Ve vyjádření uvádíte, že se vady projeví při krátkodobém nošení a ne po 12 měsících užívání.
Kabát je zimní, tudíž nošený v zimě. Nenosím zimní oblečení, ani kabát v teplém období, celý rok, 12 měsíců, jak se asi domníváte.
Rozporuji k vyřízené reklamaci, vada nebyla vyvolána běžným opotřebením

Pokud se domníváte, že běžné opotřebení se nevztahuje na zákonnou záruční dobu, měli jste podle práva reklamaci zamítnout. A zanést do vyjádření pravdivé informace, že se nejedná o reklamaci v zákonné záruční době. A to s přiloženým odborným vyjádřením, ze kterého by vyplívalo, že vada spočívala právě běžným opotřebením.

Podle zákona čísla 634/1992 Sb., §19, odstavec 1
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Při první reklamaci jsem nedostala písemné potvrzení o výše uvedených náležitostech.
Žádala jsem o výměnu zipu, který nebyl skutečně vyměněný.
Dále je nutné odborné vyjádření, ze kterého by vyplívalo, že zboží bylo vadné a pokud toto nebylo předložené do 30 dní reklamační lhůty, má se za to, že zboží bylo vadné ke dni uzavření kupní smlouvy.

Druhá reklamace:
Ve Vašem protokolu s datem 16.2.2017 jste uvedli:
1/zip – mechanické poškození
Při první reklamaci mi paní prodavačka sdělila, že zip je vyměněný.
Takže by se dalo říci, že jste mi do bundy všili vadný zip, když jsem byla nucena zase reklamovat kabát se stejnou závadou?
A při druhé reklamaci mi paní prodavačka řekla, že zip vyměněný nebyl.

2/zip kapuce – mechanické poškození
Reklamovala jsem nesouměrně našitý zip na kapuci. Zip jako takový nebyl poškozen, ale je špatně našitý, tudíž se nedovíral a při nošení kabátu se rozevíral.U druhé reklamace jsem žádala vrácení peněz.

Vy jste reklamaci neuznali, ale zároveň provedli opravu, a tím pádem zasahujete do mého vlastnického práva a znemožňujete prokázání vady a odstoupení od kupní smlouvy.
Ani u jedné z reklamací jste nestihli během 30 dní prokázat odborné vyjádření.
Toto považuji za obcházení zákona.

Vzhledem k tomu, že jste mi kabát poničili, mám právo uplatňovat náhradu škody na převzaté věci
podle zákona 40/1964 Sb. (§420-443).

K oznámení od paní prodavačky, že již dále nemůžu reklamovat kabát - se vyjadřuji tak, že Vaše jednání spočívá zkrátit moje zákonná práva o vadném plnění a to na základě
§2174, zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

Abychom celou záležitost uzavřeli, navrhuji vrácení peněz na Vaší prodejně s tím, že Vám přivezu kabát zpět.

Kabát je nyní opět uložený standardním způsobem a nebude nošený.


Produkt

Dámský zimní kabát. Číslo: SK500079000, cena: 1 999.-


Požadované řešení

Panu Štoosovi jsem v dopise uvedla:
Abychom celou záležitost uzavřeli, navrhuji vrácení peněz na Vaší prodejně s tím, že Vám přivezu kabát zpět.
Kabát je nyní opět uložený standardním způsobem a nebude nošený.
Děkuji, s pozdravem Zelenková.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.3.2017 11:33, před rokem

Pokud prodávající reklamaci zamítne, nemůže bez souhlasu spotřebitelky provádět na věci jakoukoliv opravu, a to ani za předpokladu, že tuto opravu poskytuje zdarma. Takové jednání lze považovat za obcházení zákona, neboť je tím spotřebitelce fakticky znemožněno rozporovat důvody pro zamítnutí reklamace.

Byla-li na věci během reklamace způsobena škoda, je za tuto škodu odpovědný prodávající dle § 2944 občanského zákoníku. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při skladování věci. K prokázání stavu zboží před reklamací a po reklamaci by mohl posloužit reklamační protokol, který musí prodávající spotřebitelce povinně vydat.

Nebude-li možné spor urovnat smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.3.2017 14:16, před rokem

Spotřebitelka nás informovala, že se spor podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.