Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:98
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#15163Výzva k úhradě žárovek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.03.2017, před 7 lety

Jarmila Hollmannová

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 20.9.2016 podepsal manžel doma smlouvu na změnu dodavatele energií. Zároveň s podpisem dostal od podomního prodejce CEP-5104 jako dárek sadu žárovek. Na základě podrobného zhodnocení podmínek CE s podstatně výhodnějšími podmínkami, které nám nabídli původní dodavatelé energií, jsme tuto smlouvu písemně vypověděli 6.12.2016. Smlouva č. CMA50143133 byla uzavřena na 2 roky s plněním od 1.1.2017. Obě smlouvy, jak na energie, tak i na žárovky mají stejné číslo. V Zákaznickém centru CE jsme žárovky nepoužité a v originálním balení byli vrátit. Pracovník CE je odmítl převzít s tím, že jsme nedodrželi stanovenou lhůtu k jejich odevzdání. Žárovky jsme vrátili prostřednictvím České pošty, jelikož do našich svítidel je nelze použít. Za několik dní došla výzva k zaplacení Kč 2000,-. Vzhledem k tomu, že jsme oba senioři 70+ a žijeme pouze z důchodů, nemůžeme jednorázově uhradit tak vysokou částku. Manžel je diabetik, je po operaci srdce a trpí Parkinsonovou nemocí. Já jsem po operaci páteře a mám silné astma. Potřebujeme především peníze na léky a dietu. Doufáme, že naše důvody CE zváží a uvedenou částku na nás nebude vymáhat.
S pozdravem Hollmannovi


Produkt

distribuce energie


Požadované řešení

Upouštění od vymáhání poplatku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2017 13:31, před 7 lety

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), stanoví v ustanovení § 1727, že každá z několika smluv uzavřených při témže jednání nebo zahrnutých do téže listiny se posuzuje samostatně. Plyne-li z povahy několika smluv nebo z jejich účelu známého stranám při uzavření smlouvy, že jsou na sobě závislé, je vznik každé z nich podmínkou vzniku ostatních smluv. V případě, kdy dojde k zániku závazku některé ze závislých smluv bez uspokojení věřitele, dojde ke zrušení ostatních závislých smluv s obdobnými právními účinky.

V tomto případě se jedná o závislost jednostrannou, kdy pouze podmínky smlouvy vedlejší (kupní) jsou závislé na trvání smlouvy hlavní (o sdružených dodávkách). Kupní cena žárovek je totiž závislá na trvání smlouvy o sdružených dodávkách, zpětná závislost zde neexistuje.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 definuje v čl. 2 odst. 15 závislou smlouvu (ve směrnici pojmenována jako doplňková) jako smlouvu, na základě níž získává spotřebitel zboží nebo služby, které souvisejí se smlouvou uzavřenou na dálku nebo smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory, a toto zboží nebo služby jsou poskytovány obchodníkem nebo třetí stranou na základě ujednání mezi uvedenou třetí stranou a obchodníkem. Není při tom podstatné, zda je kupní smlouva na žárovky na jiné listině, uzavřená s jiným podnikatelem a třeba i s doložkou o nezávislosti na smlouvě o dodávkách energií, i tak se dle čl. 15 odst. 1 této směrnice zrušením smlouvy bez dalšího zruší i práva a povinnosti z kupní smlouvy.
Z výše uvedeného lze dovodit, že výpovědí smlouvy (případně odstoupením od smlouvy) dochází k zániku kupní smlouvy na žárovky, jejíž výhodnější podmínky jsou vázány na platnou smlouvu o sdružených službách.

V případě výpovědi smlouvy tak vzniká povinnost spotřebitele žárovky vrátit, ovšem společnost není oprávněna požadovat žádnou úhradu nebo sankci, a to v souladu s § 11a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Bylo by možné rovněž zvážit podání stížnosti dozorovému orgánu v oblasti energetických odvětví (ERÚ), více informací o řízení nalezne spotřebitel zde https://www.eru.cz/cs/odbor-pravni-ochrany-spotrebitele. Energetický regulační úřad v rámci své působnosti dané § 17 odst.7 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (dále jen "energetický zákon"), by mohl rozhodnout o tom, že obě smlouvy platně zanikly postupem dle § 11a odst. 3 energetického zákona ve spojení s § 1727 občanského zákoníku.

V případě, že by společnost hrozila exekucí na částku za žárovky, platí, že případnou exekuci by musel nařídit soud.

Pokud situace dospěje do stadia, že se bude muset spotřebitel domáhat svých práv občanskoprávní soudní cestou, doporučujeme obrátit se na advokáta a konzultovat s ním další postup. Jejich databázi lze nalézt na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Reakce společnosti

Publikováno
25.4.2017 14:12, před 6 lety

Dobrý den,

balení LED žárovek bylo ze strany dodavatele akceptováno i mimo lhůtu, která je stanovena v Kupní Smlouvě, ačkoliv jejich úhradu dodavatel považoval oprávněně, jedná se o vstřícné kroky. Balení LED žárovek bylo dodavateli doručeno a zákaznický účet je v současné chvíli vyrovnán.

Doufáme, že požadavek byl vyřešen především k Vaší spokojenosti a v případě nesrovnalostí se na nás neváhejte znovu obrátit.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneidrová
CE

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.4.2017 17:05, před 6 lety


Jarmila Hollmannová

Dobrý den,
máme tomu rozumět tak, že firma COMFORT ENERGY celou záležitost uzavřela a nebude od nás již požadovat žádnou úhradu?
Pokud tomu tak je, stížnost uzavíráme.
Zároveň vám velmi děkujeme za vaši pomoc.
S pozdravem Hollmannovi

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2017 08:42, před 6 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
26.4.2017 15:40, před 6 lety

Dobrý den,

je je uvedeno v příspěvku výše -> balení LED žárovek bylo dodavateli doručeno a zákaznický účet je v současné chvíli vyrovnán.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneidrová
CE

Uzavření stížnosti

Publikováno
27.4.2017 10:01, před 6 lety


Jarmila Hollmannová

Hodnocení:

Komentář: Díky dTestu jsme se dobrali spravedlnosti. Děkuji Hollmannová