Společnost


IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:112
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#15403Reklamace nedodaná zásilka

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 25 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
30.03.2017, před 6 lety

Marie Prokopová

Znění stížnosti

Dobrý den,

jsem příjemce zásilky, u které byla zjištěna škoda.

Dopravce zásilku nedoručil, ale rovnou zadal jako poškozenou.

Nyní záležitost řeší výhradně s odesílatelem na kterého mě odkazuje. Proč nemám nárok na reklamaci, když jsem zásilku uhradila? Jsem přeci zákazník přepravní společnosti.

Děkuji za Vaši pomoc


Požadované řešení

Chci vědět, zda je v zákoně uvedeno, že reklamaci je nutné řešit s odesílatelem, nikoliv s dopravcem.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2017 09:54, před 6 lety

U smluv uzavřených se spotřebitelem ve smyslu § 2090 odst. 2) občanského zákoníku po dobu přepravy věci odpovídá za její poškození prodávající, neboť spotřebiteli je věc odevzdána až převzetím od přepravce. Spotřebitel uzavřel smlouvu pouze s prodávajícím a nikoliv s přepravcem. Zasílatelskou smlouvu uzavíral prodávající (odesílatel zboží), a tudíž, ten je také oprávněn uplatnit reklamaci přepravy zásilky u svého smluvního partnera, pokud služba nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.

Spotřebitelka by měla řešit danou situaci s prodávajícím, se kterým uzavřela kupní smlouvu. Prodávající má totiž povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, může spotřebitel od smlouvy odstoupit dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení peněžních prostředků. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.7.2017 17:50, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.