Společnost


Progress mode s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#15404Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 2 dny 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.03.2017, před 6 lety

Kateřina Grygoryeva

Znění stížnosti

Dne 14.12.2016 jsem si v internetovém obchodě "Internetový obchod s prstovými ponožkami – Pětiprstáky" (www.petiprstaky.cz) objednala zboží v hodnotě 798 Kč a včetně poštovného jsem za objednávku zaplatila 834 Kč. Stav zboží byl označený jako "na objednávku", což mělo prodloužit dodací lhůtu na cca 1 měsíc. Zboží mi v této lhůtě nebylo dodáno a obchodník nereagoval na emaily ani na telefonáty. Dne 28.2.2017 jsem poslala odstoupení od smlouvy s požadavkem na vrácení peněz, žádné reakce jsem se však nedočkala.


Produkt

zboží: Prstové ponožky Sport Minnie Černé ToeSox (7117396BLK-M), Prstové ponožky Sport Medium Weight Crew Černé ToeSox (7117346BLK-M)


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.4.2017 10:06, před 6 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2017 12:43, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.