Společnost


SEND Předplatné spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#1543Neuznaná reklamace + nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
02.12.2013, před 7 lety

Josef Čiháček

Znění stížnosti

Dobrý den,
Dne 18.10.2013 jsem zaplatil distributorovi časopisu Autohit, firmě SEND, částku 455,- Kč jako roční předplatné časopisu AUTOHIT.

Následně jsem obdržel 1 (slovy jedno) číslo mnou objednaného časopisu AUTOHIT (č.23/2013). Místo dalšího čísla Autohitu jsem 4.11.2013 obdržel časopis AUTO 7 (č.22/2013) s informací, že budu nadále dostávat tento, mnou neobjednaný časopis. Jako další informace na letáku, vloženém v tomto časopise, bylo, že zároveň s číslem 23/2013 AUTO7 obdržím také dárky - motoristické DVD a VIP slevovou kartu.

Pod touto informaci v průvodním dopise je podepsán pan Michal Štengl, šéfredaktor AUTO7-AUTOHIT.

Moje reakce byla, že jsem ještě týž den požádal původního distributora časopisu AUTOHIT, firmu SEND, o zrušení objednávky a vrácení předplatného. Odpověď jsem dostal až po urgenci za 16 dní a to dne 20.11.2013. V e-mailu mi bylo zástupkyní firmy SEND sděleno, že - cituji:

časopis Autohit změnil od 1.11.2013 vydavatele i distributora. Tento časopis naše společnost již nedistribuuje.

Předplatné stávajících předplatitelů převzala společnost All Production, která zároveň zajišťuje veškeré změny, reklamace i objednávky.

Děkujeme Vám za přízeň a prosíme, aby jste se nadále obracel se svými dotazy již na společnost All Production, tel: 840 30 60 90, nebo na email: predplatne@predplatne.cz.

Váš předchozí email se žádostí jsme samozřejmě předali novému distributorovi.

Zároveň jim posíláme i tento email.

Děkuji za pochopení.


Rád bych to chápal, ale dodnes mi nikdo nevysvětlil, kam se poděly mé peníze, protože mi už nepřišel ani slíbený časopis AUTO7 s avizovanými dárky (ani bez nich), ale ani mi nepřistály na mém účtu peníze ze zrušeného předplatného a dodnes jsem se nedozvěděl, jak tedy bude tuto situaci řešit A) firma SEND nebo B) firma All Production.
Na mé e-maily nereaguje SEND ani All Production, na stránkách http://predplatne.cz/, kde by se údajně dala uvést reklamace, jsem nenašel možnost reklamace, no a konečně na telefonu, který je zde uveden - 840 30 60 90, automat hlásí, že jsem pátý v pořadí a než poskočím o jedno místo, tak jsem opět o cca 10 Kč lehčí.
Jelikož už opravdu nevím, na koho se obrátit, chytám se stébla D-testu a doufám, že mi pomůžete nebo alespoň poradíte. O těch 455 korun už ani tak nejde, jde mi spíš o princip. Přesto. že si peníze za předplatné ode mně vzali (SEND), nemají aspoň trošku slušnosti minimálně k odpovědi (Send ani All Produstion).
Předem děkuji za jakoukoli reakci. Josef Čiháček


Produkt

Předplatné časopisu AUTOHIT 23/2013 - 22/2014


Požadované řešení

Požadoval jsem zrušení objednávky předplatného, jelikož jsem objednával a zaplatil předplatné časopisu AUTOHIT a nikoli AUTO7 s tím, že jsem se zároveň dotázal, kam a jak mám vrátit dárek, který jsem obdržel po objednávce a zaplacení předplatného. Samozřejmě chápu, že nikdo nemá radost z toho, když má vrátit peníze. V tom případě je na řadě komunikace s druhou stranou. Počítal jsem s tím, že mi bude tedy chodit časopis AUTO7, který jsem si sice neobjednal, ale přesto zaplatil. Rozhodně jsem ale nepočítal s tím, že se mé peníze za předplatné vypaří neznámo kam a nikdo z těch, kteří by měli, se k mým dotazům nevyjádří a budou dělat mrtvé brouky. (Snad mi to mé srovnání ten nebohý hmyz odpustí;o)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.12.2013 09:19, před 7 lety

Dle §517 občanského zákoníku je dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní v prodlení. Pokud nesplní svou smluvní povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, zakládá to právo věřitele od smlouvy odstoupit. V případě, že se jedná o dělitelné plnění může se odstoupení týkat jen jednotlivých plnění.

Odstoupením se smlouva od počátku ruší dle §48 občanského zákoníku a strany jsou si povinny vydat veškeré obdržené plnění v souladu s ustanoveními o bezdůvodném obohacení.

Pokud původní subjekt, se kterým byla uzavřena smlouva zanikl a na jeho místo nastoupil subjekt jiný, jedná se o právní nástupnictví, což znamená, že nový subjekt přejímá závazky subjektu původního a je tedy třeba směřovat odstoupení vůči němu.


Josef Čiháček

Uzavření stížnosti

Publikováno
9.1.2014 18:05, před 6 lety

Hodnocení:

Komentář: Stížnost byla vyřešena k mé spokojenosti, ovšem s komunikací s druhou stranou rozhodně spokojen nejsem. Stačilo by tak málo. Pouze trochu slušnosti a chovat se k druhým tak, jak bych chtěl, aby se druzí chovali ke mně. Ale to je asi hudba budoucnosti ;o)