Společnost


BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#15488Neuznaná reklamace MT

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

15 hodin 20 minut

Detail stížnosti

Publikováno
05.04.2017, před 2 lety

Dominik Číž

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 23.1.2017 došlo k nepředvídatelnému vyklouznutí a následnémmu pádu mobilního telefonu z boční kapsy kalhot na podlahu. MT měl v době pádu ochranný kryt. MT jsme dostali k druhému telefonu, protože zrovna byla v T-Mobile akce 1+1. Oba telefony byly od začátku pojištěny a neustále jsou. Já si dal pojištění na oba telefony v dobré víře právě na nenadálé skutečnosti jako je tato. BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. nám uznání reklamace zamítla, tak jsme se odvolali, a i odvolání zamítla a vyjádřili se, že za nahodilé poškození přístroje se nepovažuje vada, na níž se vztahuje záruka prodejce. Přitom k poškození MT nedošlo úmyslně. Došlo k němu náhle a neočekávaně. Proto se obracím na vás.


Produkt

Zn. výrobku Samsung Galaxy J3 (2016) J320FN- černý (Vánoce sl) IMEI: 000353557086828417


Požadované řešení

Požaduji opravu a nebo výměnu MT.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.4.2017 08:52, před 2 lety

Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny v pojistných podmínkách. V těchto podmínkách bývají zpravidla vymezeny výluky z pojištění, tedy případy, na které se pojištění nevztahuje. Bude tedy záležet, jaké výluky z pojištění byly mezi stranami sjednány.

Šetření pojistné události je skončeno sdělením jeho výsledku osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Spotřebitel může následně požádat o zdůvodnění zamítnutí pojistného plnění. Toto zdůvodnění musí být v písemné formě a mělo by z něho být jasné, proč bylo pojistné plnění zamítnuto.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se rozhodla nevyužít možnosti řešení sporů přes veřejný portál Vasestiznosti.cz. Nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat prostřednictvím své infolinky na telefonním čísle 234 240 234 nebo písemným kontaktem na adrese Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5. Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.