Společnost


Smarty CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:20
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

37%
63%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#15511Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.04.2017, před 3 lety

František Havlík

Znění stížnosti

V obchodě jsem zakoupil telefon THL T11 i s připojištěním pro nahodilé poškození. Telefon jsem šel do prodejny reklamovat asi 1,5 měsíce před koncem záruky. Z neznámého důvodu začal praskat rámeček displeje na všech čtyřech rozích. Obchodníka jsem na to několikrát upozorňoval, stále se cukal a posílal mě na pojišťovnu. Pojišťovna zase zpět k obchodníkovi. Přehazovali si mě jako horký brambor skoro měsíc, než se věci dali do pohybu, až když jsem byl na obchodníka trochu ostřejší. Poté obchodník reklamaci přijal a poslal do svého servisu. Mezitím jsem posílal i vyplněné formuláře pro pojišťovnu BNP Paribas Cardif. Asi po 14 dnech mi obchodník poslal vyrozumění, že je reklamace neuznaná, že se jedná o mechanické poškození, přesně k datu, kdy mi oficiálně skončila záruka telefonu (9.3.2017). Dále následovalo odeslání telefonu do pojišťovny s výsledkem, že nemám nárok na pojistnou událost. Z nedostatků informací vyplněných ve formulářích a z fyzického prozkoumání telefonu, nelze uplatnit pojistnou událost. Nezjistili tak, jak k poškození telefonu došlo. U pojišťovny jsem se odvolal jako nesouhlas z jejich vyjádřením. Obchodníkovi i pojišťovně jsem důrazně vysvětlil, že se jedná o vadu výrobku. Ani na jedné straně jsem však neuspěl, nyní mám telefon doma. Obchodník Smarty se od začátku chová arogantně a dělá z lidí blbce. Nedoporučuji tento obchod, kvůli nekalým praktikám! Dále čekám na vyrozumění z obchodní inspekce, kde jsem poslal podklady k tomuto problému.


Produkt

Telefon THL T11 s pojištěním pro nahodilé poškození


Požadované řešení

Od začátku jsem požadoval bezplatnou výměnu poškozeného dílu. Pokud by to tak nešlo, určitě bych odstoupil od smlouvy a chtěl zpět peníze. Žádnou slevu ne telefonu bych nepřijal, protože se evidentně jedná o skrytou vadu materiálu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.4.2017 10:30, před 3 lety

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a mechanické poškození. Zamítl-li prodávající reklamaci, která byla uplatněna po uplynutí šesti měsíců od převzetí věci a spotřebitel se zamítnutím nesouhlasí, je na něm, aby prodávajícímu prokázal, že se jedná o závadu, na kterou se vztahuje záruka. Jako důkazní prostředek může spotřebitel zvolit znalecký posudek, ve kterém se znalec bude zabývat existencí a povahou vady. V případném sporu se tím vylepší jeho důkazní postavení.

Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud by ani znalecký posudek ve prospěch spotřebitele prodávajícího nepřesvědčil, bude se muset spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Reakce společnosti

Publikováno
13.4.2017 08:03, před 3 lety

Vážený pane Havlíku,

reklamace byla zamítnuta z důvodu, že se jedná o mechanické poškození, toto máme potvrzeno autorizovaným servisem pro danou značku.
Reklamaci tedy nebylo možno uznat z tohoto důvodu, jelikož se nejedná o vadu materiálu jak uvádíte.

V případě, že s vyřízením reklamace nesouhlasíte, máte možnost si nechat vypracovat znalecký posudek nebo se obrátit na ČOI.

Vzniklá situace nás mrzí, bohužel Vám nedokážeme více pomoci.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Lenka Weiserová

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.4.2017 10:01, před 3 lety

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost na vývoj případu reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.5.2017 09:31, před 3 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.