Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#15545Nevrácené peníze za vrácené zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 15 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.04.2017, před 3 lety

Jana Svobodová

Znění stížnosti

Dobrý den,

obracím se s problémem sem, protože paní ,,prodejkyně´´ nekomunikuje.

Zboží objednáno 12.1.2017 na dobírku, 17.1.2017 mi balík přišel.

Ještě ten den jsem zboží reklamovala a zasílala balík zpět.

Balík zpět paní Radová převzala 19.1.2017 (podle sledování zásilky (BA0261492026X), ale do dnešního dne mi neodepsala a ani peníze nevrátila.

Jedná se o toto zboží:
Scholl Instant Hard Skin Remover škrabka na rychlé odstranění ztvrdlé kůže – 199Kč
Scholl Velvet Smooth Elektrický pilník na nehty + ZDARMA náhradní hlavice – 299Kč,
A poštovné 74Kč, celkem tedy 572Kč

Požaduji vrácení 572 Kč.

Děkuji


Produkt

Scholl Instant Hard Skin Remover škrabka na rychlé odstranění ztvrdlé kůže, Scholl Velvet Smooth Elektrický pilník na nehty + ZDARMA náhradní hlavice – nefunkční, neoriginální zboží


Požadované řešení

Požaduji navrácení peněz za zboží 199Kč + 299Kč + poštovné 74Kč, celkem 572Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.4.2017 13:17, před 3 lety

Uplatnila-li spotřebitelka reklamaci, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelkou nedohodnou na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitelka má možnost od ní odstoupit a požadovat vrácení peněz.

Pokud tedy reklamace nebyla během výše uvedené lhůty vyřízena, může spotřebitelka od smlouvy odstoupit (vzor pro odstoupení od smlouvy z důvodu marného uplynutí lhůty k vyřízení reklamace je možné vyhledat na následující webové adrese www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace).

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k vydání zboží, popř. předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Pro nekalé praktiky ohledně vyřizování práv z vadného plnění, tj. reklamace, lze podat podnět rovněž České obchodní inspekci pro porušování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2017 18:56, před 3 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.