Společnost


DIREKTO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#15587Nevrácené peníze za reklamaci

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 14 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.04.2017, před 4 lety

Hana Platenková

Znění stížnosti

Po reklamaci zboží mi bylo telefonicky sděleno (na můj telefon 2 měsíce po odeslání zboží), že mi vrátí peníze. Po dalším měsíci mi přišla složenka, ale zrovna tak nešikovně, že jsem byla v lázních a po návratu už pošta složenku neproplatila. To bylo v prosinci 2016.
Telefonicky jsem si s paní ve firmě domluvila, že peníze pošle na účet. Od té doby neposlala ani peníze ani nebere telefony.


Produkt

Nakopupila jsem dva kusy smršťovací hadice. Celková cena je 316,- Kč


Požadované řešení

Zaslat peníze na účet nebo opět složenku. Preferuji peníze na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2017 15:25, před 4 lety

Pokud se smluvní strany dohodly na zrušení smlouvy od počátku, mají povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2017 09:50, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.