Společnost


Slavia pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#15608Slavia pojišťovna odmítá uhradit, škodní událost po DN

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 17 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.04.2017, před 2 lety

Martin Krása

Znění stížnosti

Dne 15. 4.2017
Věc : Slavia pojišťovna a.s. odmítá uhradit pojistnou událost
Dobrý den
Dne 15.9.2016 jsem měl na vozidle technickou závadu, kdy v tunelu Blanka, Praha se mi z nezjištěných důvodu uvolnilo levé, přední kolo od vozidla Š Octavia rz 7S9 2638 a to následně mírně zavadilo o vozidlo VW Golf. Vzhledem k tomu, že řidička po zkontrolování svého vozu nenalezla žádné poškození, tak jsme se po předání tel. Kontaktů rozloučili. Za dva dny, mi volala řidička vozidla VW Golf, že doma nalezla na dveřích drobné poškození . Tímto jsme se sešli a zpětně sepsali záznam o DN. Dne 3. dubna 2017 jsem dostal od pojištovny Slavia a.s. doporučený dopis Věc : předžalobní upomínku ve věci. Tím, že mam pojišťovně uhradit, vyplacené pojistné plnění a to v plné výši 41 493,-Kč. A to z důvodu, že jsem měl k jízdě použít vozidlo, které neodpovídalo požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a tím jsem měl porušit své povinnosti stanovené zákonem. Toto nařknutí je nehorázná lež a vypočítavost Slavie pojištovny a.s..Mé vozidlo je v perfektní technickým stavu a to bylo i před jízdou, kdy tento stav jsem zkontroloval a vše bylo bez závad. Technický stav vozu a to přímo před uvolněním kola mohu dokázat z bezpečnostních kamer v tunelu Blanka.
Následně jsem zjistil, že plnění je podezřelé vysoké. A to z důvodu, že servis si na opravě vozu, zaúčtoval i opravu nepoškozených dílů a tím podvodně navýšil cenu za opravu. Což pojištovna řádně nezkontrolovala a nyní požaduje, abych vše uhradil já.
Tímto Vás prosím o pomoc a dovolání se práva.


Produkt

Slavia pojišťovna a.s. - povinné ručení na vozidlo


Požadované řešení

Tímto žádám, aby pojištovna uhradila v plné výši způsobenou škodu na vozidle a nesnažila se vypočítavě, kličkama v zákoně, vyhnout svým závazkům.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.4.2017 13:44, před 2 lety

Dle § 6 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením, účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat, ušlý zisk, a účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků. Jinou náhradu nemůže poškozený po pojišťovně pojištěného žádat. K prokázání rozsahu poškození vozidla, by mohl posloužit záznam o dopravní nehodě.

Podle § 10 odst. 2 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí.

Nesouhlasí-li spotřebitel se stanoviskem pojišťovny, je vhodné vyjádřit svůj nesouhlas se závěry šetření pojistné události. Nezmění-li pojišťovna své stanovisko, bude vhodné vyhledat právní služby. Seznam advokátů je možné mimo jiné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/advokati.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2017 14:37, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.