Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2027
Z toho za letošní rok:545
Stále v řešení:129
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 460 stížnostech.

#15636Zrušení profilu na seznamce be2

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 15 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.04.2017, před 2 lety

Jarmila Kubištová

Znění stížnosti

Dobrý den.
Ke dni 10.2.2017,jsem zaplatila na zkušenou členství 149,-kč,na této seznamce jsem byla týden,jelikož profily ostatních fotek byly dost nečitelné a rozmazané.neměla jsem důvod pokračovat a sledovat tyto rozmazané fotky.Tento můj profil na této seznamce nemohu smazat ani odstoupit od smlouvy,nedostanu se na formulář,kde se podává výpověď,můj profil byl zablokován,když jsem psala na zákaznický servis,e-mail se mi vrátil zpět,teď po mne chtějí zaplatit částku 2 545,-kč,nevím za co,nic jsem si dál neobjednala,a pokud tu čtu,tak se pohybují různé čáastky,nevím podle čeho si účtují sazby,nehodlám nic platit,na žádnou smlouvu jsem se osobním podpisem neupsala.Proto žádám okamžité zrušení mého profilu a ukončení z finančních důvodů.Referenční číslo je CZ-2017-03-10-58117713-BE2-DN,jinak vše jsem předala mému právnímuzástupci.


Produkt

Zrušení a výpověď


Požadované řešení

Stále čekám na odpověď


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2017 10:14, před 2 lety

Doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Dle všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") společnosti musí být zpoplatněný smluvní vztah realizovaný prostřednictvím webové stránky vypovězen minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy – nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty. V opačném případě se závazek prodlužuje. Smluvní strany si tedy sjednaly, že je možné závazek vypovědět.

Dle § 1998 odst. 2 občanského zákoníku platí, že pokud je závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. Lze-li však závazek vypovědět bez výpovědní doby, zaniká závazek účinností výpovědi.

Ve VOP výpovědní doba upravena není, závazek tedy končí účinností výpovědi. Dle VOP je výpověď účinná, pokud byla podána formou výslovného, písemného prohlášení (tuto část považujeme za nepřiměřenou smluvní podmínku, neboť spotřebiteli znemožňuje ukončit závazek - rozhodující by měla být vůle spotřebitele nebýt smlouvou dále vázán, nikoliv forma výpovědi). Pokud tedy spotřebitel podal výpověď, závazek byl ukončen ke dni účinnosti výpovědi.

Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen. Stačí, pokud spotřebitel doloží, že smlouvu vypověděl ve lhůtě stanovené v obchodních podmínkách.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
19.4.2017 14:22, před 2 lety

User ID: 58017713


Přejeme Vám dobrý den, paní Kubištová.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasila s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s automatickým prodloužením Vašeho VIP členství, zakoupeného k datu: 10.02.2017. Prolongace je jasně uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své VIP členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady.

VIP členství je automaticky prodloužené v případě, že klient své VIP členství včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před prodloužením VIP členství).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho VIP členství, bylo toto – v souladu s VOP be2 – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu.

Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2017 09:30, před 2 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.7.2017 06:28, před 2 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.