Společnost


Irina Arkhipova

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#15736Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 10 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
24.04.2017, před 7 lety

Lenka Burešová

Znění stížnosti

Dne 1.2.2017 jsem v provozovně OD Bílá Labuť koupila dceři boty. Ani ne po měsíci se na jedné botě poškodil zip, který sice měl plnit módního "doplňku", ale jeho poškození způsobilo nefunkčnost boty, protože je bota volná a nejde ji utáhnout K poškození došlo při běžné chůzi, kdy se zip samovolně asi 2x rozepl a potom už to nešlo zapnout. Nemá tedy pouze estetickou funkci. Při reklamaci 8.3.2017 byly prodavačky arogantní a řekly mi, že mi reklamaci stejně neuznají. Já trvala na sepsání reklmace. 5.4. jsme převzala rozhodnutí o zamítnutí reklamace, ve kterém jsem byla dokonce napadnuta s "násilného zacházení" s botou, což považuji za drzost. Chápu, že záruční doba a doba životnosti nemusí být stejná, ale aby body za 599 Kč nevydržely ani měsíc je už trochu přehnané!!!!


Produkt

černá kotníková obuv na tkaničky a z vnitřní strany na zip, z vnější strany zip za účelem estetickým, ale není to pravda, není-li uzavřen, bota je uvolněná a nejde utáhnout


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2017 12:18, před 7 lety

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Přičemž se má dle 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, věc byla vadná již při převzetí. V případě soudní pře by tak obchodník musel prokázat, že zboží vadné nebylo. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Prodejce má právo zamítnout reklamaci, a to z důvodů, jež jsou uvedeny v ustanovení § 2167 a § 2170 občanského zákoníku. Jedním z těchto důvodů může být i to, že si kupující reklamovanou vadu na věci sám způsobil, tj. mechanické poškození. Pokud to ovšem prodejce tvrdí, měl by se s tím v odůvodnění zamítnutí reklamace vypořádat. Pokud prodávající zamítl reklamaci s odůvodněním, že vada byla způsobena intenzivním užíváním, je reklamaci možné rozporovat s odůvodněním, že se nejedná o spravedlivě očekávané opotřebení např. ve vztahu k ceně, materiálu bot, délce užívání. Na obvyklé opotřebení věci se záruka nevztahuje podle § 2167 občanského zákoníku.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz).

Pokud by ani znalecký posudek ve prospěch spotřebitele prodávajícího nepřesvědčil, bude se muset spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.7.2017 08:01, před 6 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.7.2017 11:41, před 6 lety


Lenka Burešová

Hodnocení:

Komentář: Po podání stížnosti u ČOI mi bylo vráceno 50 % ceny zboží. Přesto nejsem zcela spokojena, protože pí Arkhipova vše podala jako projev její dobré vůle a nařkla mě z násilného používání zipu. Chyba je v zákonech - ochraně spotřebitele. Podnikatelům tohoto typu by měla být zakázána jakákoliv další činnost. Bohužel možnosti dTest a jak jsem zjistila i ČOI jsou omezené. Přesto děkuji dTestu, že se snaží pomoct a poradit.