Společnost


Helvetia Apotheke d.o.o.

Počet nahlášených stížností:172
Z toho za letošní rok:29
Stále v řešení:11
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

94%
6%
Toto skore je založeno na 91 stížnostech.

#15743Neposílat další produkt

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.04.2017, před rokem

Lukáš Gibala

Znění stížnosti

Prosím aby mi nadále nebyly zasílány produkty Supervital Q10+ zákaznické číslo je 7755743


Produkt

Supervital Q10 číslo zásilky 77557433001


Požadované řešení

Nechci nadále zasílat další produkty Supervital Q10+


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.4.2017 05:54, před rokem

Nabídka pravidelných zásilek inzerovaná společností Helvetia Direct Marketing s.r.o. uvádí, že pro jejich zrušení je třeba informovat zákaznické oddělení. Pravidelné zasílání lze tedy zrušit i telefonicky, ale spotřebitel by měl vždy dbát z důvodů předběžné opatrnosti na to, aby učiněné právní jednání bylo prokazatelné pro případ sporu, tedy nejlépe písemně doporučeně s dodejkou.

Jakákoli zásilka, jež by byla doručena po dni účinnosti výpovědi, bude považována za neobjednané plnění. Spotřebitel jí není proto povinen přebírat. Bude-li mu jen vhozena do schránky, nemusí společnosti na své náklady nic vracet. Pokud společnost ve svých obchodních podmínkách nestanoví žádnou výpovědní dobu, použije se § 1998 odst. 2 občanského zákoníku, který říká, že závazek zaniká dnem účinnosti výpovědi (to znamená jejím doručením společnosti). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Podle Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Helvetia Apotheke je každých 20 dní kupujícímu zasíláno nové zboží, a to až do doby, kdy kupující smlouvu vypoví. Výpověď je dle VOP možné zasílat na kontaktní adresu zákaznického oddělení: Helvetia Apotheke, PO BOX 86, 102 00 Praha 102.

Spotřebiteli rovněž doporučujeme písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
25.4.2017 08:10, před rokem

Dobrý den,

portál dTest slouží především pro řešení složitých situacích, kdy má zákazník pocit, že je nemůže sám s danou společností dořešit, nebo v případě, že se cítí být společností poškozen, atd.

V případě pouhého ukončení pravidelného odběru, bohatě stačí kontaktovat náš zákaznický servis na emailu nebo na zákaznické lince.

Zasílání jsme Vám ukončili a evidujeme pouze Uvítací balíček v ceně poštovného a balného 79 Kč. Můžete uhradit, popř. i vrátit zpět.

S pozdravem

Helvetia Apotheke

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.5.2017 11:27, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Lukáš Gibala

Uzavření stížnosti

Publikováno
17.6.2017 11:55, před rokem

Hodnocení: