Společnost


ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#15772Zničení servisem ABAX

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 7 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.04.2017, před 5 lety

Miroslav Bradáč

Znění stížnosti

Po domluvě s firmou ABAX jsem zaslal kameru PANASONIC HDC-SD90 na servis s "nefunkčním" displejem(nezobrazoval,ale dotyky přenášel).Kamera fotila, natáčela i přehrávala.Díl k opravě kamery měl být za cenu 2770Kč.
Při souhlasu k provedení opravy jsem požádal o zaslaní vadného dílu s opravenou kamerou.Fi.ABAX mi sdělila,že díl se již nedá objednat.Oprava nebude provedena.Kamera mi byla doručena zpět.Jelikož jsem nebyl doma,zásilku převzal jiný člen domácnosti.Po mém návratu jsem zjistil,že kamera nejde i po několika hodinách nabíjení spustit.PROSTĚ JE NEFUNKČNÍ.Jelikož firma ABAX má v obchodních podmínkách cituji:Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení do 24 hodin po převzetí od zhotovitele.Což jsem nestihl díky mé nepřítomnosti.
Díky mé několikadenní nepřítomnosti jsem zatím nepodnikl žádné kroky.
3.4.2017 přijeti zařízeni firmou ABAX,
19.4.2017 převzetí kamery ze servisu(mnou).
Jedná se o Zak. SZ0120176391.


Produkt

PANASONIC HDC-SD90


Požadované řešení

Vrátit stav kamery do stavu v jakém přišla do firmy ABAX.Tzn.plně funkční.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2017 07:11, před 5 lety

Opravna, tj. poskytovatel služby, odpovídá za stav zboží, v kterém jí je toto zboží předáno za účelem provedení závazku, tj. opravy. V takovém stavu, a s provedeným závazkem, je povinen následně zboží spotřebiteli vrátit, v souladu s § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud při provádění závazku došlo ke změně stavu věci, tj. způsobení škody, je spotřebiteli její poskytovatel tuto škodu povinen nahradit, a to buď uvedením do původního stavu nebo finanční kompenzací, v souladu s § 2951 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V tomto případě má zřejmě spotřebitel v přijímacím protokolu potvrzen stav, ve kterém bylo zboží od spotřebitele převzato. Pokud spotřebiteli došlo zboží v jiném stavu, má právo na náhradu škody, která byla na věci způsobena. Je potřebné, aby spotřebitel zjištěné poškození namítal, co nejdříve po převzetí věci od dopravce, neboť prohlídka věci má proběhnout podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku, nahradí dle § 2944 občanského zákoníku její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak.

Ze zákona tedy odpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věci ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci. Objednavatelem dopravy zboží ke spotřebiteli bylo zřejmě servisní centrum. Servisní centrum by mohlo reklamovat vady přepravy u svého smluvního partnera. Pokud se však prokáže, že k poškození nedošlo při přepravě a reklamace vadné přepravy bude zamítnuta, za škodu odpovídá servis, pokud neprokáže, že by ke škodě došlo i jinak, nebo že žádná škoda nevznikla v době, kdy měl počítač u sebe.

Škodu zhotovitel hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Pokud se nepodaří vyřešit spor vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
26.4.2017 08:13, před 5 lety

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že pan Bradáč žádnou reklamaci servisního zásahu u naší firmy neuplatnil, nemám na co reagovat.Abych se mohl k uvedenému případu vyjádřit, potřebuji informaci ze strany zákazníka, k čemu došlo a uplatnění jeho nároku na reklamaci. Bohužel, takový požadavek jsem v našem systému nenalezl. Doporučuji tedy uplatnit požadavek na reklamaci dle našich ,zákazníkem odsouhlašených, servisních podmínek.Poté budeme moci reagovat a jak doufám i reklamaci ke spokojenosti zákazníka vyřešit.

Ing. Marian Venhuda
obchodní ředitel


Miroslav Bradáč

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.4.2017 21:36, před 5 lety

Dobrý den pane ing.Venduho.

Jsem rád,že jste reagoval na reakci ze stránek "Vaše stížnosti".
Jedná se o to,že jsem zaslal funkční kameru na opravu a po Vašem neodborném zásahu "technika",je kamera nefunkční.
Vaše firma je natolik solidní,že přehlédne nefunkčnost kamery a zašle zpět.
Tento přístup je u Vás zřejmě obvyklý,o čemž mě presvědčili negativní ohlasy na heuréce.
Ale k věci...jedná se o to,že díky své nepřítomnosti jsem osobně nepřebral zásilku.Zásilku jsem viděl až po mém
příjezdu a po rozbalení mě překvapilo,že kamera vůbec nereaguje na spuštění.Napsal jsem reklamační e-mail,ale při
hledání emailové adresy pro reklamaci jsem narazil na Váš reklamační řád,kde uvádíte,že objednatel je povinen ve
vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení do 24 hodin po převzetí od zhotovitele.Toto zjištění a
recenze na internetu mě přiměli smazat reklamační e-mail a reagovat touto cestou.
Veškeré podklady stavu a emailová komunikace je k dispozici.
Určitě požaduji finanční konpenzaci.
O další servisní neodborný zásah nemám zájem.

Děkuji Bradáč

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.4.2017 06:00, před 5 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2017 15:25, před 4 lety

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.