Společnost


Tally Weijl Retail Czech s.r.o.

Počet nahlášených stížností:8
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#1579Nedodržení reklamační doby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 30 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.12.2013, před 8 lety

Alena Nezgodová

Znění stížnosti

Dne 10.9.2013 jsem u společnosti Tally Weijl Retail Czech s.r.o.
na pobočce v Ostravě zakoupila svetr který jsem byla nucena o necelých 14 dní později odnést na reklamaci. Svetr byl do reklamace přijat s tím, že si na mne na prodejně vzali kontakt aby mě o ukončené reklamaci informovali. Reklamaci jsem podávala 23.9.2013 a vyčkávala jsem co se bude dít. 25.10.2013 tedy po uplynutí 30 denní doby jsem se šla informovat jak to s reklamací vypadá protože mi nikdo nedal vědět co a jak. Byly tedy porušeny podmínky reklamace a já požadovala vrácení peněz. Managerka obchodu mi zdělila, že na to nárok nemám, že nejsou povinni mi dávat o ukončení reklamace vědět. Požadovala po mě dokument o tom, že to tak není. Ten sem ji po domluvě doložila ale i přes to mi reklamaci zamítla a peníze mi firma vrátit odmítá. Nevím si tedy rady jak dále postupovat neboť jsem si vědoma, že v případě, že nebyla reklamace ukončena podle zákona ve třicetidenní době vznikl mi nárok na odstup od kupní smlouvy. Prosím Vás o pomoc a radu.


Produkt

Svetr krémové barvy


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy navrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.12.2013 15:03, před 8 lety

Dle §19 zákona o ochraně spotřebitele musí být reklamace řádně vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. K výkladu toho, co znamená řádně vyřízená reklamace judikoval Nejvyšší soud ve svém rozsudku 33 Cdo 3228/2009, že stanoví-li zákon č. 634/1992 Sb. v § 19 odst. 3 lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; až od tohoto okamžiku lze považovat reklamaci za vyřízenou z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady. Rozhodnutí nižších soudů se v tomto směru od judikatury Nejvyššího soudu neodchylují.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.9.2014 19:58, před 7 lety

Společnost Tally Weijl Retail Czech s.r.o. byla o podaných stížnostech informována. Bohužel doposud neprojevila zájem se ke stížnostem vyjádřit, proto jsme se rozhodli případy uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.
Spotřebitelka má nadále možnost pokračovat v řešení sporu v občanskoprávním řízení. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati. V tomto případě by bylo nutné prokázat, že došlo k odstoupení od smlouvy z důvodu marného uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace.