Společnost


AAA Auto International a.s.

Počet nahlášených stížností:251
Z toho za letošní rok:27
Stále v řešení:16
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

49%
51%
Toto skore je založeno na 106 stížnostech.

#15798Neuznaná reklamace Vaší pojištovnou Defend Insurance Group

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

20 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.04.2017, před 12 měsíci

Bohumil Douša

Znění stížnosti

Dobrý den, u společnosti AAA Auto v Teplicích, jsem zakoupil automobil zn.Škoda Octavia, po zjištění závady na vozidle jsem kontaktoval společnost AAA Auto přímo na pobočce kde jsem auto koupil, tam mě odkázal příslušný pracovník na pojišťovnu se kterou má společnost AAA Auto smlouvu proti všem skrytým závadám . Auto jsme po domluvě s pojišťovnou nechali rozebrat a nechali sepsat závady, pořídily veškerou fotodokumentaci a veškeré tiskopisy které po nás pojišťovna požadovala, vyjádření pojišťovny po zaslání všech podkladů které vyžadovaly , bylo rozhodnuto během 2 hod zní:,, zamítnutí pojistného plnění''. Prý se na opravu dílů nevztahuje pojistná smlouva. prosím o vysvětlení když jsem podepisoval Smlouvu o koupi vozu a pojistnou smlouvu bylo mi řečeno že částka za pojistku cca 10.000 kč se vztahuje na vše.


Produkt

Škoda Octavia , SPZ: 9U06665


Požadované řešení

jelikož jsem Automobil nechal rozebrat, abych zjistil celou závadu , na příkaz pojišťovny která požadovala fotodokumentaci , nemám bohužel finance na zaplaení opravy v celé výši,když se oběvila skutečnost že v minulosti byl zapečený motor a bez opravy se již nelze motor složit do původního stavu . požaduji tímto o přezkoumání a opětovné posouzení pojistné události .Děkuji Douša


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.4.2017 08:14, před 12 měsíci

Je třeba rozlišovat reklamaci vozu od nahlášení pojistné události, pro které platí přesně stanovené podmínky zaplaceného pojištění a hlavně stanovené výjimky. Podmínky poskytování pojistného plnění vycházejí z konkrétního znění smlouvy. Ze smlouvy je třeba zjistit na jaké vady se pojištění vztahuje.

Spotřebitel by měl trvat na sepsání a vyřizování reklamace, zvláště v prvních šesti měsících od koupě, kdy se vadnost u zboží předpokládá. Je důležité si uvědomit, že odpovědnost za vadné plnění se vztahuje k ujednání ve smlouvě a k vadám, které jsou na zboží v době převzetí a prodávající na ně neupozornil. Zatímco pojištění by mělo krýt i opravy, které jsou vyvolány např. poškozením. Ale vždy záleží na rozsahu sjednaného pojistného plnění.

Podnikatel musí spotřebitele před uzavřením smlouvy informovat o službě (pojištění vozu) a o jejích hlavních vlastnostech. Neučiní-li tak nebo učiní-li tak nesrozumitelně, může to mít za následek, že se smlouva vyloží ve prospěch spotřebitele. Byl-li při prodeji vozidla užit nepravdivý údaj týkající se pojištění vozu, jedná se o klamavé jednání, které patří mezi zakázané obchodní praktiky podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Více o podání podnětu je možné vyhledat na webové adrese www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Šetření pojistné události je skončeno sdělením jeho výsledku osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Spotřebitel může následně požádat o zdůvodnění zamítnutí pojistného plnění. Toto zdůvodnění musí být v písemné formě a mělo by z něho být jasné, proč bylo pojistné plnění zamítnuto.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
17.5.2017 11:43, před 11 měsíci

Vážený pane Doušo,
záležitost jsem prověřovala s kolegy z reklamačního oddělení. Při koupi jste obdržel předávací protokol k vozidlu, v němž jste byl se stavem vozu srozuměn. Aktuálnímu opotřebení vozu byla rovněž uzpůsobena původní prodejní cena vozidla. Vaše reklamace byla v souladu s reklamačním řádem posouzena a vzhledem k předávacímu protokolu následně zamítnuta.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Bohumil Douša

Uzavření stížnosti

Publikováno
17.5.2017 19:20, před 11 měsíci

Hodnocení:

Komentář: čekal jsem takový závěr. ponaučil jsem se tím že již nikdy po letech jako stálý zákazník společnosti AAA auto , již nikdy tuto společnost nenavštívím a nedoporučím.