Společnost


A1 - Point, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:6
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#16063Zamítnutí odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 4 dny 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.05.2017, před 3 lety

Radek Bartoš

Znění stížnosti

Dne 4.3.2017 jsem prostřednictvím e-shopu www.prodejdilu.cz uzavřel kupní smlouvu
č. 10069113, jejímž předmětem byly náhradní díly na auto. Tyto náhradní díly jsem převzal dne
13.3.2017. Zásilka s podacím číslem DR0450789919M.
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, rozhodl jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to tím, že od výše uvedené
kupní smlouvy odstupuji.

Odstoupení od smlouvy bylo zasláno e-mailem na adresu:info@prodejdilu.cz dne 25. března 2017.

Níže uvedené náhradní díly jsem zaslal zpět dne 30.3.2017 v samostatné zásilce a zároveň jsem žádal o poukázání
kupní ceny ve výši 1357,- Kč ve prospěch mého bankovního účtu, nejpozději
do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

(302 726) TOPRAN Zapalovací cívka 4 ks 1292,04 Kč
(CZP 50347) A1 - KLÍČ NA KOLA 17mm 1 ks 65,34 Kč
Součet: 1357,38 Kč

Dne 25.4.2017 mi bylo e-mallem oznámeno:
Dobrý den,

oznamujeme Vám, že jsme v dubnu - po uplynutí lhůty pro možné vrácení- přijali zásilku 4 zapalovacích cívek (302726) TOPRAN a CZP 50347 A1 klíč na kola 17 mm.

Požádali jsme o schválení výjimky na vrácení peněz. Po obdržení souhlasu Vám teprve můžeme zaslat peníze.

S pozdravem

prodejdílůcz

Od této doby nic.

Děkuji.

Bartoš Radek


Produkt

(302 726) TOPRAN Zapalovací cívka 4 ks 1292,04 Kč (CZP 50347) A1 - KLÍČ NA KOLA 17mm 1 ks 65,34 Kč Součet: 1357,38 Kč


Požadované řešení

Okamžité zasláni peněz na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2017 07:58, před 3 lety

Jelikož daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží.

Odstoupení od smluv uzavřených přes internet může spotřebitel učinit vůči tomu, kdo provozuje daný e-shop, i elektronickou cestou, je třeba však vždy dbát na to, aby odstoupení bylo průkazné. Podstatné je, že pro dodržení lhůty pro odstoupení stačí, bylo-li oznámení o odstoupení nejpozději poslední den lhůty odesláno. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí však vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal.

Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.8.2017 21:16, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.