Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:78
Z toho za letošní rok:27
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

84%
16%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#16163Zruseni deaktivacniho poplatku

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 17 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.05.2017, před rokem

petra szkanderova

Znění stížnosti

Dobry den,dne 16.6.2015 me navštívil podomní prodejce spolecnosti Comfort Energy a nabidli mi bezplatný přestup k tété společnosti po vypršení mé stávající smlouvy u společnosti INNOGY,kde jsem měla uzavřenou smlouvu na dobu určitou.Jelikož mi bylo řečeno ,že vše zařídí o nic jsem se nestarala az nyní,kdy mi přišla složenka s dopisem k úhradě deaktivačního poplatku 6050,kč s tím,že jsem znemožnila bezproblémový přestup k této společnosti.Jelikož jsem neměla do této chvíle ani ponětí,že k přestupu nedošlo začla jsem se bránit s pomocí ERU,kde bylo zjištěno,že zřejmě firma zažádala pozdě a proto k převodu nedošlo.Comfort Energy však neustále po mě vymáhá ,částku i když mám od INNOGY zajištěnou deaktivaci stávající smlouvy k 17.3.2019.Chtěla jsem Vás poprosit tímto o pomoc s vyřešením situace do ,které jsem se nedostala svou vinou.p


Produkt

produktová řada prima plus 2015 č.odberného místa 27ZG700Z0609937Q


Požadované řešení

Zrušení deaktivačního poplatku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.5.2017 12:37, před rokem

Jednou z nejpodstatnějších zásad soukromého práva je zásada "pacta sunt servanda" neboli smlouvy se mají dodržovat, která je mimo jiné zmíněna v § 3 občanského zákoníku. Závazky ze sjednaných smluv se musí splnit. Nabídka a poskytnuté informace zaměstnancem společnosti jsou zavazující a podnikatel by měl jednou navržené podmínky dodržet, neboť zaměstnanec jedná jménem podnikatele dle § 430 odst. 1 občanského zákoníku jako jeho zástupce a právní jednání zaměstnance podnikatele zavazuje. Pokud se tedy společnost zavázala k tomu, že spotřebitelce zajistí bezplatný přechod k jinému dodavateli energií, je povinna svému závazku dostát. Neučinila-li tak, nemůže ze toto své porušení smluvní povinnosti žádat po spotřebitelce zaplacení smluvní pokuty.

Byl-li při sjednávání smlouvy použit nepravdivý údaj (zajištění bezplatného přestupu k jinému dodavateli energií), mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele praktikou zakázanou. Dozor nad dodržováním této povinnosti v úseku podnikání v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad.

Reakce společnosti

Publikováno
6.6.2017 10:21, před rokem

Dobrý den, paní Szkanderová,

níže Vám zasílám v zastoupení dodavatele bližší informace k plnění Smlouvy v rozsahu dodávek zemního plynu do odběrného místa č. 27ZG700Z0609937Q.

U odběrného místa č. 27ZG700Z0609937Q byla opakovaně naplánována změna dodavatele k nejbližšímu možnému termínu, podle podkladů u současného dodavatele a podkladů, které získal obchodní zástupce v rámci podpisu Smlouvy. K datu výročí Smlouvy u stávajícího dodavatele Innogy Česká republika a.s. naše společnost zároveň zahájila kroky, které vedou ke změně dodavatele. Požadovaný termín změny dodavatele byl naplánován na 16.4.2017, nicméně k tomuto datu stávající dodavatel uvedl, že Smlouva je vedena na dobu určitou a k další žádost již stávající dodavatel uvedl, že požadavek na ukončení sjednané Smlouvy byl Vámi odvolán.

Dne 12.4.2017 nám bylo doručeno stanovisko stávajícího dodavatele, u odběrného místa č. 27ZG700Z0609937Q dodavatel uvádí poznámku „Evidujeme storno výpovědi smlouvy“.

V návaznosti na výše uvedené přistoupila naše společnost k ukončení smlouvy z důvodu maření procesu změny dodavatele a neposkytnutí součinnosti ze strany Zákazníka. Shora uvedená smlouva byla na základě uvedeného vyjádření ze dne 12.4.2017 ukončena s vystavením smluvní sankce, účtované fakturou č. 4760000613 v částce 6.050,- Kč, v souladu se smluvními ujednáními, VOP a ceníkem poplatků.

O ukončení sjednané Smlouvy Vás zároveň naše společnosti informovala písemně dne 18.4.2017.

Podle sjednané Smlouvy se dodavatel snažil dodržet plnění sjednané Smlouvy, ale vzhledem k jednání u současného dodavatele nebylo možné toto plnění dodržet, nikoliv vinou dodavatele CE. V současné chvíli je zároveň převod odběrného místa řešen prostřednictvím obchodní oddělení dodavatele CE, kolegové Vás budou blíže informovat.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneiderová
CE


petra szkanderova

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.6.2017 20:16, před rokem

Dobrý den p.Schneiderová,jelikož společnost Innogy poslala dopis,že neoprávněně zamítla reklamaci a omluvila se s tím,že mě uvolní k datu 17.3.2019 a stávající smlouva je v deaktivaci nechápu proč bych měla platit deaktivační poplatek,když k Vám přejdu za dva roky a tím i potvrdila,že já za nic nemuzu a přestup k Vaší společnosti jsem nekomplikovala,jak bylo zmíněno.Navíc společnost Innogy napsala,že vy jste jim zaslali listinu ,že chci nadále zustat u společnosti Innogy a jsem na této listině vedena pod číslem 282 ,ikdyž jsem od Vás s nikým o ničem takovém nejednala.Děkuji Vám za pochopení.S pozdravem Szkanderova

Reakce společnosti

Publikováno
7.6.2017 10:27, před rokem

Dobrý den, paní Szkanderová,

jestliže společnost Innogy neoprávněně zamítla změnu dodavatele a je připravena odběrné místo uvolnit, měla by tak učinit v nejkratším možném termínu, nikoliv až v roce 2019.

Pokud budeme mít zájem, předáme reklamaci ke společnosti Innogy a požádáme o uvolnění odběrného místa k nejbližšímu možnému termínu.

Děkuji za zpětnou vazbu.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneiderová
BE


petra szkanderova

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.6.2017 11:47, před rokem

Dobrý den,ale společnost Innogy trvá na tom,že v prve řadě došlo k tomu,že CE zažádalo pozdě o převedení a pak poslali reklamaci zpětvzetí bez data a to bylo zamítnuto neoprávněně a že se musí čekat až dojde k vypršení smlouvy nebo se musí vyplatit zbývajících 22 měsíců což by činilo 8800,kč.A jelikož opravdu ja za nic nemůžu nehodlám doplácet na chybu,kterou jste v prvé řadě zavinili vy a to tím,že jste si včas nezažádali o převod,měli jste si ten termín pohlidat ,alespoň tak mi to bylo zděleno od společnosti INNOGY.Dekuji za odpověď.S pozdravem Szkanderová

Reakce společnosti

Publikováno
26.6.2017 15:01, před rokem

Dobrý den, paní Szkanderová,

v případě, že by nedošlo z Vaší strany k odvolání dodavatelem podané výpovědi, nedošlo by zároveň k vystavení smluvního poplatku a dodavatel CE by ve změně dodavatele pokračoval k nejbližšímu možnému termínu. Vzhledem k výše uvedenému odvolání již nebylo možné dále ve změně pokračovat a dodavatel s ohledem na uzavřenou Smlouvu od dalších kroků odstoupil.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneiderová


petra szkanderova

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.6.2017 20:56, před rokem

Dobrý den,p.Schneiderová jenže já jsem žáden přechod neodvolávala to společnost CE zaslala dopis INNOGY s tím,že chci nadále u INNOGY zůstat,ikdyž to nebyla pravda.Mohli by jste mi nějak doložit ,kde a jak jsem u Vás výpověd odvolávala o ničem takovém nemám tušení.Prostě jste něco zanedbali a chcete z toho aspoň něco mít v podobě deaktivačního poplatku.Ráda bych viděla nějaky doklad o tom ,že jsem mařila přechod k Vaší společnosti.Děkuji za odpověd Szkanderová

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.6.2017 08:37, před rokem

Je vhodné si pro případ reklamace nebo stížnosti vždy vést evidenci o jménu osoby, s níž k jednání došlo, datu a místu, kde k jednání došlo a tématu jednání a doručenky nebo dodejky jako doklad o datu doručení případných písemností.

Pokud spotřebitelka poplatek reklamovala, ale společnost reklamaci zamítla, bude vhodné se obrátit na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory mezi zákazníkem a společností.

Oddělení ochrany spotřebitele
Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
E-mail podatelna@eru.cz
Telefon 564 578 666

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
29.6.2017 15:44, před rokem

Dobrý den, paní Szkanderová,

vyjádření od dodavatele Innogy nám bylo doručeno dne 12.4.2017 prostřednictvím elektronické komunikace, vyjádření bylo odesláno pracovnicí Innogy. V příloze Vám zasílám výstřižek tohoto vyjádření. Zpětvzetí zaslané výpovědi následně učinila i společnosti CE, ale až v návaznosti na vyjádření dodavatele Innogy s ohledem na skutečnost, že byla výpověď odvolána.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneiderová


petra szkanderova

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.6.2017 20:18, před rokem

Dobrý den,tohle je pro vás odvolání výpovědi to si mohu napsat i sama.Nyní mi společnost INNOGY poradila založit u nich reklamaci a vse znova prověřují s tím,že předběžně je vina opravdu na vaší straně s tím,že výpověd byla podána spatně a bylo mi doporučeno založit i reklamaci u Vaší společnosti a výsledek ,který mi INNOgy zasle předat dál na ERU nebo zapojit do tohohle případu i média,společnost INNOGY také potvrdila,že poplatek je účtován neoprávněně. Momentálně mi Vaše společnost poslala dopis at uhradím 6050,-a za dva roky až k Vám přejdu mi poplatek vrátíte mi připada také neopávněné to se jen jistíte,abych k Vám opravdu přešla !Momentálně už nemám zájem o takovouhle nekorektní společnost a budu celý případ opět předávat ERU.Dekuji Szkanderová

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.7.2017 06:17, před rokem

Stížnost opět přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
3.8.2017 09:15, před 12 měsíci

Dobrý den, paní Szkanderová,

je mi velice líto Vašeho stanoviska, informace týkající se vystavení zmíněného poplatku jsou uvedeny výše a i nadále trváme na skutečnosti, že k jeho vystavení nedošlo na základě pochybení dodavatele CE.

V případě, že se na nás Energetický regulační úřad obrátí, poskytneme úřadu veškeré informace a součinnosti.

S pozdravem

Monika Schneiderová

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.9.2017 07:35, před 11 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


petra szkanderova

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.9.2017 20:10, před 10 měsíci

Hodnocení: