Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#16168Vypovědění placených služeb

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.05.2017, před 6 lety

Martin Hořejší

Znění stížnosti

Zdravím rád bych se zeptal zda je možnost vypovědět členství u této seznamky která stejně vůbec nefunguje prostřednictvím pouze emailu. Jelikož jsem četl, že fax a pošta byla problémová na vypovězení. Nejlepší řešení pro mne by byla možnost emailu.
Moje ID je- YQA54G63
email- Timby@email.cz
Služby nevyužívám a bohužel jsem přehlédl, že je smlouva automaticky prodlužována. Tedy jsem si toho všiml také až po odečtení částky -2 394,00 CZK. Navíc nebyl jsem na prodloužení nijak upozorněn a nemohl jsem tedy patřičně reagovat.


Požadované řešení

Zrušení smlouvy aby mi nestrhávali peníze, zrušení celého účtu a nejlépe i vrácení peněz jelikož jsem nebyl nijak upozorněn, že bude smlouva prodloužena tedy jsem nemohl nijak reagovat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.5.2017 10:57, před 6 lety

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Informace musí být uvedeny jasně, viditelně a srozumitelně, nikoliv drobným, lehce přehlédnutelným písmem). Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Podrobný formulář stížnosti je k dispozici na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz v záložce „Kontakty“. Ke stížnosti je třeba přiložit doklady, které má spotřebitel k dispozici, např. kopii smlouvy, e-mailovou komunikaci s prodávajícím.

Reakce společnosti

Publikováno
29.5.2017 10:15, před 6 lety

User ID: YQA54G63


Dobrý den,

Tímto Vám potvrzujeme, že výpověď již byla zpracovaná a členství vyprší k datu: 15/06/2017.

Na přislouchajícím uživatelském profilu již žádné další prodloužení neproběhne.

Uzavření stížnosti

Publikováno
30.5.2017 16:03, před 6 lety


Martin Hořejší

Hodnocení:

Komentář: Děkuji všem za rychlé a jasné vyřešení.