Společnost


BAŤA, akciová společnost

Počet nahlášených stížností:98
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#16197Zamítnutá reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 18 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.05.2017, před 5 lety

Jindřiška Navratilova

Znění stížnosti

Dobrý den,
k vánocům 2016 jsem dostala kabelku velur, kde jsem následně dne 9.3.2017 v prodejně ve Znojmě požádala profesionální prodavačky o čistič na tuto kabelku, kterou jsme jim ukázala, (musím podotknout poněvadž jsem v domácnosti, měla jsem ji párkrát.)
Na tohle jsem dostala odpověď, jaktože nosím rifle, že u této kabelky se rifle zásadně nenosí,(tuhle informaci nám nikdo při prodeji neposkytl).
Nicméně mě byl prodán sprej Vario, dne 9.3.2017 v 17:13 hod.( ráda bych, aby jste shlédli záznam z kamer z prodejny ve Znojmě, kde zcela jistě se najde odpověď,. Reklamace č.1297604 mi byla zamítnutá poněvadž UDAJNĚ jsem použila váš přípravek.
Navrátilová, Moravský Krumlov


Produkt

Artikl 9633130, reklamace 1297604


Požadované řešení

Vrácení hotovosti, popř.koupě jiného zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.5.2017 08:41, před 5 lety

Ustanovení § 2170 občanského zákoníku říká, že právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

To znamená, že kupující by za způsobenou vadu odpovídal pouze v případě, že by se zbožím nakládal v rozporu s instrukcemi výrobce či prodejce či jiným zcela nevhodným způsobem. Jestliže prodávající spotřebitele neupozornil na nevhodnost použití prodaného čistícího prostředku, ačkoli jeho nevhodnost nemohla být spotřebiteli zcela zřejmá, neměl by za takto způsobenou vadu spotřebitel odpovídat.

Nesouhlasí-li spotřebitelka se způsobem vyřízení reklamace, může trvat na jejím řádném vyřízení a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitelka právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neuzná-li prodejce reklamaci, je možné jeho rozhodnutí též rozporovat předložením znaleckého posudku, který potvrdí tvrzení spotřebitelky, že se jedná o vadu použitého materiálu. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Hodí se ještě doplnit, že při výběru kabelky je žádoucí sledovat její označení. Každý druh materiálu kabelky má svá omezení a je nutné s nimi počítat jak při užívání, tak hlavně při reklamaci. Prodávající má povinnost řádně informovat spotřebitelku o vlastnostech prodávaného výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku a také o nebezpečí, které plyne z jeho nesprávného použití nebo údržby. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, je prodávající povinen spotřebitelku s nimi seznámit. S ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly podány písemně.

Při porušení této informační povinnosti může být prodávajícímu od České obchodní inspekce uložena sankce za správní delikt. Podrobnější informace ohledně této problematiky je možné nalézt mimo jiné také na adrese: www.dtest.cz/clanek-2363/davejte-pozor-jakou-obuv-kupujete

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.9.2017 12:16, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.