Společnost


DIREKTO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:17
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#16206Nedodaná faktura a jedno zboží - kuchynská váha, prasklá odměrná nádobka

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 27 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.05.2017, před 3 lety

Miroslava Tondlová

Znění stížnosti

nedodaná faktura a jedno zboží - kuchynská váha - prasklá odměrná nádobka


Požadované řešení

vrátit peníze za poškozené zboží, protože pokud vá je budu posílat zpět , zsplstím opět přes 100 kč za poštovné


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.5.2017 14:54, před 3 lety

Prodávající má povinnost vydat doklad o zaplacení zboží pokud o to spotřebitelka požádá. Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k zaslání dokladu o zaplacení písemně za využití poštovních služeb. Nevystaví-li prodávající ani tak doklad o zaplacení, dopouští se správního deliktu, za který mu hrozí pokuta ve výši až 1 000 000,- Kč.

Pokud bylo dodáno poškozené zboží nebo část zboží chybí, je vhodné uplatnit reklamaci. Pokud je zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Spotřebitelka může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání. Pokud podnikatel nepřijme reklamaci, dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.8.2017 22:11, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.