Společnost


Internet Mall, a.s.

Počet nahlášených stížností:228
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

51%
49%
Toto skore je založeno na 84 stížnostech.

#1620821.7.2016 mi bylo prodáno elektro-kolo, které nefunguje

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

21 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.05.2017, před 12 měsíci

BRIGITA HRBÁČKOVÁ

Znění stížnosti

Dobrý den,dne 21.7.2016 jsem zakoupila u společnosti internet MALL.CZ ELEKTRO-KOLO coppi Bugno vínová za 11.399,-kč.s návodem v Italštině-dle mně to je první chyba obchodníka.Po ujeti pár kilometru,kolo přestalo jet,tak jsem kolo reklamovala Po PRVÉ 8.9.2016 kde mall.cz v reklamačním listě nabízí,kolo vyměnit nebo opravit,já jsem žádala kolo vyměnit, pouze s českým návodem,ale nebrali na to zřetel a kolo mi vrátily ,,opravené,,opět s italským návodem!Po pár metrech jízdy kolo opět nejede,DRUHÁ reklamace odes.15.11.2016 kde žádám o odstoupeni od kupní smlouvy do šesti měsíců od zakoupeni vadného zboží,a vráceni peněz na můj účet,dl.vyhl.záruky z 1.1.2014 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí,má se za to, že věc byla vadná již při převzetí!Opět nebraly na to zřetel a kolo mi bylo vráceno. TŘETÍ reklamace 1.2.2017 nefungovala nabíječka tak se na kole nejelo,po nabití baterie, kolo ujelo opět pár metrů a nejelo,tak další reklamace již ČTVRTÁ 24.4.2017 ,stále stejná vada elektro-kolo prostě nejede,tak další reklamace po PÁTÉ od 22.5.2017 kde opět žádám o odstoupení a vrácení peněz.Za vaši pomoc v mé zoufale situaci vám předem srdečně děkuji s přátelským pozdravem Brigita Hrbáčková


Produkt

Coppi Bugno vínová daňový doklad č. 5020045258 č.objedn.92954420 od nova je toto elektro-kolo nepojízdné


Požadované řešení

Prosím o odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz, jak jsem ji žádala 4 x
Za vyřízení mojí žádosti vám předem srdečně děkují.
Brigita Hrbáčková


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.5.2017 15:14, před 12 měsíci

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitelku o vlastnostech prodávaného výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly v českém jazyce. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Za porušení informační povinnosti hrozí prodávajícímu pokuta za správní delikt a to až do výše 1 000 000,- Kč. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že prodávající porušil některou ze svých povinností, má možnost obrátit se s podnětem na Českou obchodní inspekci. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla. Jedná se tedy o otočení důkazního břemene.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit, neboť její reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Uplynulo-li od převzetí zboží více než 6 měsíců, musela v by případě soudního sporu spotřebitelka prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitelka se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitelka právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitelka právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
14.6.2017 07:04, před 11 měsíci

Vážená paní Hrbáčková,

celou situaci v rámci Vaší reklamace jsem konzultovala s reklamačním oddělením.

Včerejším dnem byla reklamace ukončena a byla Vám vrácena platba za reklamované zboží.
Peníze byste měla evidovat na svém účtu v následujících dnech.

Je mi líto, že Vám vznikly tyto nepříjemnosti se zakoupeným zbožím a pevně věřím, že se jednalo o ojedinělou situaci, která se již nebude opakovat.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na overeno@mall.cz .

S přátelským pozdravem,

Kristina Svatíková
MALL.CZ


BRIGITA HRBÁČKOVÁ

Uzavření stížnosti

Publikováno
15.6.2017 07:35, před 11 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Srdečně děkuji dTESTU za pomoc. Mall.cz mi po 11 měsících-pro mně utrpení, vrátily peníze za nepojízdné elektro kolo. S přátelským pozdravem a velké děkují Brigita Hrbáčková