Společnost


Intersport ČR s.r.o.

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#16237Neuznaná reklamace plaveckých brýlí

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 25 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.05.2017, před 3 lety

Martin Šenec

Znění stížnosti

Dobrý den,
právě jsem se vrátil z intersportu Pardubice s odbytou reklamací. Před pár měsíci jsem si u nich koupil plavecké brýle Speedo Merit Mirror. Byl jsem si v nich zaplavat maximálně 5krát. Na krabičce bylo napsáno - antifog. Podle mě to znamená, že by se po dobu záruky neměli brýle při plavání zamlžovat. Začali se ale zamlžovat již po hodině plavání. Dovnitř jsem samozřejmě nesahal, ale bylo vidět jak se ona antifog vrstva krabatí a scvrkává.
Již při reklamaci mi bylo řečeno, že jediná šance jak v brýlích dobře vidět je používat nějaké antifog spreje, které si mohu ihned zakoupit. Ptal jsem se proč je tedy na krabičče napsáno antifog. Na to mi paní řekla, že právě proto, aby se na ní mohly používat tyto spreje.
No a dnes jsem si šel pro peníze. Místo jsem obdržel vyjádření k reklamaci, ve kterém se píše přesně to, co mi říkala paní před tím a sice toto - Na brýlích nebyla nalezena žádná výrobní či materiálová vada. Pro správnou údržbu používejte přípravky proti mlžení.


Produkt

Speedo Merit Mirror


Požadované řešení

Vrátit peníze a uznat, že nápis antifog na krabičce opravdu znamená, že brýle obsahují ochranou vrstvu proti zamlžování.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.5.2017 10:20, před 3 lety

Antifog je dle popisu na výrobku protimlžící vrstva uvnitř očnic. Tato vrstva výrazně omezuje mlžení brýlí při dodržení zásad o užívání věci dle přiloženého návodu. Dle občanského zákoníku platí, že věc musí mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Pokud tedy zboží nemá deklarovanou vlastnost, je vadné a spotřebitel může žádat nápravu.

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nebude-li prodávající na výzvy spotřebitele reagovat, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.8.2017 21:33, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.