Společnost


ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Počet nahlášených stížností:22
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#16397Neuznání pojistného plnění z Odpovědnosti

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 17 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
06.06.2017, před 4 lety

Lucie Kováříková

Znění stížnosti

V bytě mi prasklo potrubí, které je v v betonové podlaze = muselo se bourat. Vytopilo to byt pode mnou tj. souseda.
V prvním případě jsem nahlásila škodu a vše dopodrobna popsala a tím, že by se mělo jednat o pojištění Odpovědnosti a je třeba potrubí vyměnit tj.dle vyjádření firmy se zalepením potrubí nic nevyřeší a praskne to znovu.
To bylo v r. 2015. ČSOB Pojišťovna trvala na tom, že zaplatí maximálně 2500 Kč a že se na to pojištění odpovědnosti nevztahuje tj. že to má jít z pojištění Naše Domácnost.
Potrubí prasklo znovu po 1/2 roce a opětovně došlo k vytopení souseda. Opětovně zamítla ČSOB Pojišťovna plnit z pojištění Odpovědnosti. Když se to stalo po třetí, tj. 6.3.2017 tak jsem se na ně obrátila s tím, že strop je již tak promáčený, že není možné řešit "lepením" a částkou 5000 Kč z pojištění Domácnosti, ale že musím trvat na plnění "zachraňovacích nákladů" a koupelna se musela plně zrekonstruovat, protože vše bylo podmáčené (pod dlažbou).
Zaslala jsem i vyjádření firmy, že potrubí je již bohužel z pronikání vody ve špatném stavu a není tedy možné jej opravit lepením.
Nyní pojišťovna tvrdí, že jsem si vše způsobila sama.


Produkt

Pojištění Odpovědnosti v limitu 6mio/3mio/1mio/150 000 kč dle stantdarních podmínek na webu, kde je i uvedeno, ze cituji "při nehodách způsobených provozem domácnosti, například při odškodnění vytopených sousedů"


Požadované řešení

Jedná se od začátku o zachraňovací náklady a určitě se nejedná o rekonstrukci koupelny. ČSOB Pojišťovnu jsem několikrát kontaktovala s tím, že jsem vše nahlásila vždy podrobně s tím, že jsem trvala na tom, že to není pojištění Domácnosti.
Žádný z mých dotazů nebyl zodpovězen. Vůbec nebyli schopni odpovědět na to, že se nejedná "jen" o moji podlahu, ale také strop souseda.
Co mě zarazilo bylo, že asi až na 6tý email (opětovně bez zodpovězení mých dotazů) se mě zeptali na číslo mé smlouvy Odpovědnosti a nakonec odpověděli, že mi dají max 5000 Kč z pojištění Domácnosti.
Jejich vyjádření zasílám níže.
Z pojištění majetku podle všeobecných pojistných podmínek VPP PMO 2015 části C. čl. 28. odst. 1. písm. c) poskytne pojistitel 5.000 Kč za náklady na odstranění závady na vodovodním zařízení (bourání zdiva, výměna potrubí, zazdění, obklady apod.), byla-li pojistná událost způsobena vodovodní škodou.

Z pojištění odpovědnosti lze reparovat škodu, která vznikla jiné osobě, ne pojištěnému. Škodu na bytě "souseda"jsme uhradili.

Uvádíte, že máte v bytě potrubí staré více než 50 let (nic takového jsem nikde neuvedla (??), je nutné jej zrekonstruovat a s tím předělat i koupelnu (to jsem také nikde neuvedla ???). Náklady na tuto rekonstrukci nemůže nést pojistitel. Takové riziko není pojištěné a není ani aktuálními produkty pojistitelné.

Náklady na rekonstrukci není možné považovat za zachraňovací náklady. Předpokladem vzniku „zachraňovacích nákladů“ je předejití BEZPROSTŘEDNĚ hrozící škody. V diskutovaném případě se o žádnou bezprostředně hrozící škodu nejedná. Každý majitel nemovitosti je povinen ji udržovat v řádném technickém stavu tak, aby nezpůsobovala škody na majetku nebo újmy na zdraví jiným subjektům nebo osobám. Problém s technickým stavem rozvodů řešíte minimálně od října 2016, Víte o průsacích do bytové jednotky pod Vámi. Není tedy možné hovořit o tom, že události, které by mohli následovat, budou z hlediska nahodilosti událostmi pojistnými.

Určitě nejsem spokojená ani s tím, že když se u mého souseda stalo, že mu praskla trubka ve zdi a mě tím vytopila spíž a sklep, tak opětovně ČSOB Pojišťovna trvala na tom, že se jedná o pojištění Domu a Odpovědnosti souseda a určitě se nejedná o pojištění Domácnosti tj. nevyplatila opět nic, protože se jim to hodilo v tabulkách jako výhodnější.
Je zarážející, že ve stejných případech postupuje tak, aby to pro ni bylo výhodné. Přitom se jedná o prasklou trubku ve zdi v obou případech, ale postup má vždy různý.
Děkuji za pomoc.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.6.2017 08:31, před 4 lety

Nesouhlasí-li spotřebitelka s důvody zamítnutí pojistného plnění, je vhodné obrátit se s reklamací přímo na pojišťovnu (www.csobpoj.cz/podnety-stiznosti). Pojišťovna je povinna vyřídit reklamaci do 30 dní od jejího doručení.

Pro případ nespokojenosti klientů se způsobem vyřízení reklamace, se lze obracet na Ombudsmana uvedené pojišťovny e-mailem na ombudsman@csob.cz, který podnět prošetří a bude spotřebitele o výsledku šetření informovat.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
14.6.2017 09:04, před 4 lety

Vážená paní Kováříková,

z důvodu ochrany osobních údajů Vám odpověď zasíláme dopisem na adresu uvedenou ve Vaší pojistné smlouvě.

Děkuji Vám za pochopení.

S přátelským pozdravem

Eva Jabulková
manažer řešení stížností
ČSOB Pojišťovna


Lucie Kováříková

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.6.2017 17:11, před 4 lety

Dobrý den,
vyjádření ČSOB Pojišťovny je, že se opětovně vůbec nevyjádřili k základnímu dotazu, proč řešili prasklou trubku v podlaze, jako pojištění domácnosti, když to s tím nemá nic společného. Mohu upřímně říci, že bych vás požádala o informaci, jak se obrátit na ČOI, protože i z mého nahlášení - telefonického jsem ČSOB pojišťovně nahlašovala událost, jako pojištění Odpovědnosti a oni sami, naprosto v rozporu s tím, co je pojištění Domácnosti, i v první i v druhé a třetím případě trvala na tom, že se jedná o pojištění Domácnosti, což podle mé znalosti pojištění není pravda.
V dopise, který není výše uveden z důvody jakési ochrany, je vyjmenováno kdy jsem co nahlásila a že zaplatili za vymalování. A že je moje vina, že potrubí prasklo a bylo ve špatném stavu.
To že oni trvali na tom, že to stačí opravit, s čímž jsem nesouhlasila není nikde ani zmínka.
ČSOB Pojišťovna je bohužel u mého pohledu neseriózní, která dává klamavou reklamu, protože postupuje v rozporu s tím, co jsem jim nahlásila.
Děkuji za pomoc jak postupovat dále, protože já žádala odpověď na své dotazy a ne o seznam toho, co se kdy stalo a kolik zaplatili za vymalování sousedovi.
Děkuji předem za vstřícnost.
L. Kováříková

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.6.2017 17:30, před 4 lety

Více informací o mimosoudním řešení sporů při České obchodní inspekci je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz. Na této webové stránce je také uveden postup, jak podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu.

Nepodaří-li se spor vyřešit mimosoudně, bude vhodné vyhledat právní služby a svého práva se domáhat soudní cestou. Databázi advokátů je dostupná mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/advokati.

Stížnost přeřazujeme na společnost, jež může na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
26.6.2017 10:35, před 4 lety

Vážená paní Kováříková,

odpověď na Vaši žádost ze dne 16.6.2017 Vám rovněž z důvodu ochrany osobních údajů zasíláme dopisem na adresu uvedenou ve Vaší pojistné smlouvě.

Děkuji Vám za pochopení.

S přátelským pozdravem

Eva Jabulková
manažer řešení stížností
ČSOB Pojišťovna


Lucie Kováříková

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.7.2017 10:31, před 4 lety

Bohužel stále stejné vyjádření. Jedná se o domácnost, žádná zodpovědnost, vyjmenování co všechno se řešilo za poslední 3 roky (i když řeším jen jednu událost), nezodpovězení dotazů, které jsem v průběhu posledního půl roku napsala. Paní má podle mého připravený vzor dopisu, který ihned odesílá.
Za mě palec dolů a budu takto i komunikovat na své známé + vše u ČSOB co půjde ruším, protože platím za pojištění již léta a nikdy jsem neměla jedinou věc k řešení, teď když něco k řešení mám, tak se řeší jak to vyhovuje, aby nepřišli o zisk, ne tak, jak má být řešeno (mám školení pojišťovacího poradce).
Požádala bych o informaci, jak postupovat dál.
Děkuji.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.7.2017 13:02, před 4 lety

Jak již bylo uvedeno výše, spotřebitelka může využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci, případně se svého práva bude muset domáhat soudní cestou.

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
24.7.2017 14:22, před 4 lety

Vážená paní Kováříková,

odpověď na Vaši podání ze dne 17.7.2017 Vám z důvodu ochrany Vašich osobních údajů zasíláme dopisem na adresu uvedenou ve Vaší pojistné smlouvě.

Děkuji Vám za pochopení.

S přátelským pozdravem

Eva Jabulková
manažer řešení stížností
ČSOB Pojišťovna

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.8.2017 07:45, před 4 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fází se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Lucie Kováříková

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.8.2017 08:09, před 4 lety

Dobrý den,
ČSOB Pojišťovna stále řeší postup stejně tj. odmítá řešit cokoliv ze Zodpovědnosti, ale řeší vše jen Domácností, protože je to pro ni výhodné. Třebaže jsem je upozornila, že i na jejich infolince jsem vše nahlásila jako Zodpovědnosti = což mi tam i potvrdili, oni to (protože mám bohužel i Domácnost) řeší pouze z Domácnosti. Za mě tedy vysoké nedoporučení této společnosti na pojištění platí a do budoucna všechna pojištění již řeším pouze s jinými společnostmi. S touto všechna zruším a budu i nadále nedoporučovat známým.
Bohužel jsem uvěřila při sjednávání (kdy jsem se na tuto oblast specificky ptala), že to bude vždy řešeno ze Zodpovědnosti a nemusím se obávat, protože limit je tam dostatečný.
Za mě tedy konečné stanovisko a u této společnosti již mě ani mé známé nikdo neuvidí, ale myslím, že je jim to úplně jedno.
Děkuji za podporu Dtestu, ale bohužel nepomohla k odpovídajícímu řešení, které nemohlo být, díky postoji společnosti ČSOB Pojišťovny.
Hezký den.
L. Kováříková