Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#16398Deaktivační poplatek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 18 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
06.06.2017, před 3 lety

Monika Žitná

Znění stížnosti

Dobrý den,

cca před 1 rokem jsme přecházeli k vaší společnosti s dodávkou plynu, půl roku se nikdo neozval a dodávka nebyla z vaší strany spuštěna. Žádost jsme několikrát urgovali a bylo nám řečeno, že pošlete technika a dodávku spustíte. Dalšího půl roku se nikdo neozval a dodávka nebyla spuštěna. Na tomto základě jsme se rozhodli pro jinou společnost (Innogy), kde nám nabídli že za nás podají výpověď u vaší společnosti a všechno si převedou k sobě, prý již nemáme reagovat na vaše další nabídky apod. Převod proběhl v pořádku. Nyní nám od vaší společnosti přišla pokuta za deaktivaci dodávky. DODÁVKA Z VAŠÍ STRANY NEBYLA NIKDY USKUTEČNĚNA. Pokuta přišla 17.5. 2017 a splatnost byla 18.5. 2017. Prosím o informaci jak postupovat, pokuta z vaší strany je neoprávněná a nehodláme ji uhradit. Bohužel otec, na kterého byla smlouva vedena, byl nemocen a nemohl situaci řešit hned.
Záměrně neuvádím detaily smlouvy, situaci budeme řešit ve vaší společnosti, žádám o návrh jak postupovat.

Předem děkuji za radu.


Produkt

Dodávka plynu


Požadované řešení

Jak postupovat při žádosti o zrušení pokuty.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.6.2017 08:22, před 3 lety

Dle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, má spotřebitel právo vypovědět smlouvu o dodávkách energií bez sankce až do patnácti dnů po zahájení dodávek energií, jestliže tato smlouva byla uzavřena při podomním prodeji či na dálku (například po telefonu).

Pokud spotřebitelka tuto lhůtu stihla a smlouvu včas vypověděla, nemá společnost právo po ní požadovat jakoukoli platbu. V takovém případě doporučujeme spotřebitelce, aby částku neplatila a obrátila se na Energetický regulační úřad, který je dozorovým orgán všech dodavatelů energií.

Jestliže by spotřebitelka vypověděla smlouvu až později než do patnácti dnů po zahájení dodávek energií a smlouva byla uzavřená na dobu určitou, mohla by pak společnost požadovat sankci za předčasné ukončení smlouvy a spotřebitelka by tuto částku měla uhradit.

Reakce společnosti

Publikováno
6.6.2017 13:38, před 3 lety

Dobrý den, paní Žitná,

vzhledem k tomu, že výše uvedený požadavek neobsahuje bližší identifikaci, není možné Vám v současné chvíli poskytnout bližší informace. Prosím o doplnění a následně Vám v zastoupení dodavatele poskytnu bližší informace.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneiderová
BEE


Monika Žitná

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.6.2017 07:02, před 3 lety

Dobrý den,

doplňuji potřebné údaje. Jedná se o smlouvu číslo BEA50179738 zákaznické číslo je 7106913857. Deaktivační poplatek činí 6050 Kč. Dle informací od otce, na kterého je smlouva vedena, nedošlo k žádné platbě za vaše služby, žádné služby nám z vaší strany nebyly poskytnuty ani fakturovány. Nerozumím tedy deaktivační pokutě za něco, co jste nebyli schopni za několik let aktivovat. Předem děkuji za prověření situace.

S pozdravem
Žitná.

Reakce společnosti

Publikováno
26.6.2017 14:02, před 3 lety

Dobrý den, paní Žitná,

níže si Vám dovoluji poskytnout vyjádření dodavatele ve věci převodu odběrného místa č. 27ZG200Z02670488 v rozsahu dodávek zemního plynu.


U odběrného místa č. 27ZG200Z02670488 byla naplánována změna dodavatele k nejbližšímu možnému termínu, podle podkladů, který Váš manžel uvedl v rámci formuláře Smlouvy – tj. k datu 16.1.2017. K datu výročí Smlouvy u stávajícího dodavatele naše společnost zároveň zahájila kroky, které vedou ke změně dodavatele a dne 18.11.2016 standardní cestou kontaktovala stávajícího dodavatele a oznámila záměr a požadavek na ukončení sjednané Smlouvy v rozsahu dodávek zemního plynu k nejbližšímu možnému termínu, tj. k datu výročí sjednané Smlouvy. V reakci na náš požadavek náš Váš stávající dodavatel informoval, že uvedenou žádost není možné akceptovat, neboť sjednaný smluvní vztah je veden na dobu určitou.

Ačkoliv bylo přijato zamítavé stanovisko, byl ze strany dodavatele odeslán nový požadavek na ukončení sjednané Smlouvy k nejbližšímu možnému termínu, podle podmínek sjednané Smlouvy.

Dne 2.5.2017 nám bylo doručeno stanovisko stávajícího dodavatele, u odběrného místa č. 27ZG200Z02670488 dodavatel uvádí poznámku „Evidujeme storno výpovědi smlouvy“.

V návaznosti na výše uvedené přistoupil dodavatel k ukončení smlouvy z důvodu maření procesu změny dodavatele a neposkytnutí součinnosti ze strany Zákazníka. Shora uvedená smlouva byla na základě uvedeného vyjádření ze dne 2.5.2017 ukončena společně s vystavením smluvní sankce, účtované fakturou č. 1760002913 v částce 6.050,- Kč, v souladu se smluvními ujednáními, VOP a ceníkem poplatků. O této skutečnosti byl pan Žitný informován písemně prostřednictvím sdělení o ukončení Smlouvy ze dne 11.5.2017.

Dodavatel tedy zahájil a vedl všechny kroky vedoucí ke změně dodavatele podle sjednané Smlouvy, nicméně snažení dodavatele nebylo úspěšné a to s ohledem na jednání se současným dodavatelem a zmaření procesu změny dodavatele. Zároveň bych ráda uvedla, že u zákaznického účtu dodavatel neeviduje požadavek na ukončení sjednané Smlouvy podle § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona.

Na základě výše uvedených skutečností bych ráda uvedla, že dodavatel na vystavení a úhradě uvedeného poplatku i nadále trvá.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneiderová
BEE

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2017 10:49, před 3 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Monika Žitná

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.7.2017 21:45, před 3 lety

Případ nadále řešíme přes právního zástupce.

Reakce společnosti

Publikováno
1.8.2017 10:19, před 3 lety

Dobrý den, paní Žitná,

právní zástupce byl ze strany dodavatele informován o výše uvedeném postupu i důvodu pro vystavení vedeného poplatku ve výši 6050 Kč.

S pozdravem

Monika Schneiderová
BEE

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.8.2017 08:57, před 2 lety

Opět žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Monika Žitná

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.9.2017 17:10, před 2 lety

Právní zástupce stále čeká na další vyjádření ze strany Bohemia Energy.

Reakce společnosti

Publikováno
25.9.2017 09:27, před 2 lety

Dobrý den,

odpověď ze strany dodavatele byla odeslána dne 31.7.2017 prostřednictvím doporučené zásilky. Právní zástupce tedy vyjádření dodavatele již obdržel - tato zásilka nebyla odesílateli vrácena zpět.

S pozdravem

Monika Schneiderová
BEE

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2017 09:47, před 2 lety

Stížnost ponecháváme přeřazenou na spotřebitelku. Bude-li případ vyřešen, má spotřebitelka možnost případ uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2017 10:47, před 2 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.