Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:176
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#1643Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 15 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.12.2013, před 9 lety

Petr Frank

Znění stížnosti

Podle mého názoru vinou cestovní kanceláře (CK) jsme neodletěli na dovolenou, protože CK nezařídila včasné dodání potřebných víz (řádně předem zaplacených); přesto nás vyzvali k letištnímu odbavení - pro nás zbytečná cesta Brno-Ruzyně-Brno. Vinu dávají třetí straně, se kterou jsem žádnou smlouvu (ani platbu) neměl.
Následné náhradní ubytování v náhradním termínu nebylo adekvátní zaplacené částce v původní smlouvě (přílohy 2 a 7).
Požadavek na náhradu, který jsem předal CK, jsem uvedl v příloze 1 (Požadavek - podání reklamace.pdf).
Reklamaci vyhodnotili coby neoprávněnou (příloha Zamítnutí reklamace.pdf). Přesto jako „pozornost“ přiložili 2 poukazy à 1000,- k použití na nákup dalšího zájezdu – tuto snahu o zajištění jejich příštího zisku lze ignorovat.


Požadované řešení

požaduji finanční náhradu za cestovné, ztrátu času a rozdíl v ceně hotelů; poukazy na nákup dalšího zájezdu vrátím


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.12.2013 13:53, před 9 lety

Dle § 852i občanského zákoníku odpovídá cestovní kancelář zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
V rámci reklamace zájezdu se uplatňuje přiměřená sleva, která by měla být vyplacena stejným způsobem, jak byl placen zájezd a společnost by neměla podmiňovat uplatnění přiměřené slevy uzavřením další cestovní smlouvy.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2014 12:39, před 9 lety

Vzhledem k tomu, že společnost neprojevila zájem spor prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz řešit, bude stížnost pro nereakci subjektu uzavřena. Zákazník má nyní možnost domáhat se nároků vyplývajících ze smlouvy soudní cestou. K vyčíslení případného finančního odškodnění doporučujeme použít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Před samotným podáním k soudu doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu.