Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#16470Vypovědění služeb

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
09.06.2017, před 6 lety

Jaroslav Procházka

Znění stížnosti

Dobrý den
Dne 8.5.2017 jsem se stal premiovým členem C-date a zaplatil společnosti 180 Kč. Nicméně nikde jsem se nedočetl o automatickém prodlužování, nebo navýšení ceny a proto pro mě bylo docela nemilým rozčarováním zjištění, že mi dne 8.6.2017 bylo odepsáno z účtu 2394 Kč. Společnosti jsem psal hned několik emailů, ohledně členství a důvodu stržení dané částky, ale odpovědi jsem se nedočkal. Proto bych chtěl členství ukončit a zároveň požádat o zrušení profilu:
Mé ID: ILZKJO08
emailová adresa: mr.inkognito789@seznam.cz
Dočetl jsem se o problémech s poštou a faxem a proto jsem se rozhodl řešit danou situaci takto. S vrácením peněz nepočítám, jde mi tedy jen o zrušení členství a následné smazání účtu.


Požadované řešení

Zrušení členství a smazání účtu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.6.2017 12:44, před 6 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Zásadní je tedy smlouvu řádně ukončit, a to výpovědí. Zkracuje-li však společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen. Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Podrobný formulář stížnosti je k dispozici na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz v záložce „Kontakty“. Ke stížnosti je třeba přiložit doklady, které má spotřebitel k dispozici, např. kopii smlouvy, e-mailovou komunikaci s prodávajícím.

Reakce společnosti

Publikováno
16.6.2017 11:33, před 6 lety

ID: ILZKJO08

Vezměte prosím na vědomí, že Vaše Prémiové členství je automaticky obnoveno pokud není včas zrušeno. O

automatickém obnovení jste byli informováni v okamžiku platby na platební stránce.

Tyto informace je také možné najít přímo ve Vašem profilu v sekci FAQ / Pomoc a také ve Všeobecných obchodních podmínkách. Vzhledem k tomu, že jsme od Vás neobdrželi v požadované výpovědní době odpovídající výpověď Prémiového členství, proběhlo automatické obnovení.

Tímto Vám potvrzujeme, že výpověď již byla zpracovaná a členství vyprší k datu: 08.12.2017

Na přislouchajícím uživatelském profilu již žádné další prodloužení neproběhne.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat opětovně, zakaznickyservis@be2.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.7.2017 20:53, před 6 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.7.2017 21:24, před 6 lety


Jaroslav Procházka

Hodnocení:

Komentář: Chtěl bych všem poděkovat za rychlé vyřízení problému a zvláště pak dTestu za pomoc při jeho řešení.