Společnost


SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#16471Neuznaná reklamace s podivným pozadím

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 14 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
09.06.2017, před 4 lety

Martin Pavlata

Znění stížnosti

Dobrý den,

pro toto řešení jsem se rozhodl po přečtení mnohých stížností dalších zákazníku, na vyřizování reklamací touto společností, viz. FB společnosti.

Na tabletu s PC 7027Kč, mimo jiné nefunguje dotyk, pokud je tablet zahřátý, ať už to je vlivem delšího používání nebo pouze tím, že je připojený do nabíječky. Měsíc se řešila reklamace, dále přes měsíc pan vedoucí reklamačního oddělení tablet přezkušoval, dodal jsem video, kde je závada zachycena a přesto mi bylo řečeno, že žádná závada neexistuje. Namítl jsem panu vedoucímu, že mu jí přijdu na reklamační oddělení osobně předvést, na což mi telefonicky sdělil, že na to nemá čas. Čili ví, že tam závada je, ale ukázat jí nechce. Další závadou je samovolné spouštění servisního režimu, jinými slovy máte připravený tablet na celodenní práci, ale vyndáte ho z brašny, načež je vařící, běží servisní režim a baterie je vybitá, čili práce se nekoná. To se mi stalo několikrát. I tato závada prý neexistuje. Dále má tablet další, menší závady.


Produkt

PRESTIGIO Multipad Visconte 3 10.1'' IPS,1280x800,2GB/32GB, Win 8.1+Office, CPU Atom 1.83GHz, Wifi +3G


Požadované řešení

Vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.6.2017 14:52, před 4 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Uplynulo-li od převzetí zboží více než 6 měsíců, musel v by případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
16.6.2017 09:52, před 4 lety

Vážený pane Pavlato,

Již několikrát jsem to opakoval a e-mailem jsem se, jak se domnívám velmi detailně k této záležitosti vyjádřil. Znovu tedy detailně celou záležitost popíši. Začneme nejprve holými fakty.
Dne 13.3.2015 jste u naší společnosti zakoupil tablet. Tablet jste zakoupil jako osoba podnikající na IČ, tedy ne jako spotřebitel. Dne 10.3.2017, tedy tři dny před koncem dvouleté záruky jste tablet u naší společnosti reklamoval. Reklamaci jsme přijali a bez zbytečných průtahů, tj. tentýž den, zaslali třetí osobě pověřené k vyřizování reklamací, jež je jediným servisem, autorizovaným výrobcem k vyřizování reklamací a oprav těchto zařízení. Dne 29.3.2017 se nám toto zařízení vrátilo z autorizovaného servisu s tím, že je zcela bez vad a žádná závada se neprojevila. Při Vaší následné osobní návštěvě jste projevil nad tímto stavem rozhořčení, což z lidského hlediska samozřejmě chápu. Na základě tohoto jsem se Vám nabídl, že případ osobně prověřím a takříkajíc zkontroluji práci, resp. kvalitu diagnostiky autorizovaného servisu. Tuto nabídku jste přijal. Vzhledem k tomu, že Vámi dodaný napájecí adaptér měl utržený konektor a vzhledem k tomu, že se jednalo o speciální napájecí adaptér, musel jsem si pro účely testování tento speciálně pro Váš případ, objednat. S ohledem na stáří a morální zastarání tabletu bohužel trvalo našemu distributorovi delší dobu, než byl schopen tento zdroj dodat. Zdroj nám byl dodán dne 24.4. a ihned jsem začal tablet testovat. Celková doba provozu tabletu a jeho testování byla 26 hodin, kdy jsem na základě Vašeho popisu vady, tablet zatěžoval za současného nabíjení tak, aby se náležitě zahříval a kdy se měla projevit Vámi zmiňovaná vada. Žádná vada se neprojevila a s čistým svědomím mohu prohlásit, že tablet je zcela bez vad.

V naší komunikaci jste uvedl a také jste nám zaslal video, kde je uvedená vada zaznamenána. Z tohoto důvodu již nebylo nutné, abyste nám dále osobně vadu předváděl. K vadě a ke konkrétnímu videu, jsem se Vám také vyjádřil. Na zaznamenaném videu vadu předvádíte s připojenými externími zařízeními a to konkrétně s flash pamětí a připojenou externí klávesnicí, která nebyla součástí dodávky. Tablet jsem samozřejmě otestoval i s připojenou flash pamětí. Klávesnici jste nedodal a vzhledem k tomu, že se nejednalo o zboží zakoupené u naší společnosti, nebyl ani důvod ji po Vás vyžadovat a Vy osobně jste ani neprojevil potřebu nám tuto klávesnici dodat. S největší pravděpodobností dle příznaků vady, ale právě tato klávesnice způsobuje Vámi uváděnou vadu.

Dále jste uvedl, že zařízení se Vám v brašně přepne do servisního režimu. Toto se také neprojevilo. Vysvětlení je ale v tomto případě jednoduché. Do servisního režimu se přechází obvykle současným stiskem několika tlačítek tabletu. To se samozřejmě může přihodit právě v brašně ve stísněném prostou. Toto chování samozřejmě výrobce nemůže nikterak ovlivnit a nejedná se o vadu, ale o standardní reakci zařízení na stisk správné kombinace tlačítek. Jako uživatel tedy musíte zajistit, aby nedocházelo k náhodnému stisku tlačítek v brašně, nebo kdekoliv jinde.

Ve Vaší stížnosti ještě uvádíte další drobné vady. Tyto vady jste nespecifikoval a nebyly tedy součástí reklamace.

Domnívám se, že naše společnost v této záležitosti učinila vše, co bylo možné a Vašemu případu jsme se věnovali nadstandardně. S čistým svědomím mohu prohlásit, že zařízení je bez vad. Veškeré kroky máme detailně zdokumentované a jsou zcela podložené. Také mohu prohlásit, že na našem vyjádření a závěru reklamace se nic nemění a žádám, abyste si zařízení v co nejkratším termínu vyzvedl, tak jak jste byl již vyzván, včetně naší servisní zprávy, kterou jsem Vám ostatně také již zasílal. Zcela nechápu nadpis Vaší stížnosti a nechápu dovětek nadpisu stížnosti „s podivným pozadím“. Jedná se o regulérní neuznanou reklamaci, která nebyla uznána autorizovaným servisem a kde jsme tento závěr mohli následně též potvrdit. Veškeré naše kroky byly vždy zcela transparentní a o všem jste byl detailně informován. Bohužel v tomto případě nemohu vyhovět Vaší žádosti o vrácení kupní ceny.

Přeji pěkný den,

Michal Šebek
Vedoucí servisního a reklamačního oddělení


Martin Pavlata

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.6.2017 23:09, před 4 lety

Vážení,

zaprvé moc děkuji dTestu za pomoc. Děkuji i panu Šebkovi za vyjádření strany Softcom.

Po přečtení příběhů dalších poškozených na stránce https://www.facebook.com/pg/softcom.cz/reviews/ každý jistě pochopí, jak firma Softcom reklamace řeší. To, co mi sdělili další poškození osobně, tu bohužel nemohu zveřejnit z pochopitelných důvodů, ale firma Softcom by z toho měla opravdu velký problém.

Tedy jen krátce. Vada samozřejmě není způsobená periferiemi (to je jen laciná argumentace), ale vadou zařízení, takto již pan Šebek argumentoval a já mu navrhl, že mu přijdu vadu ukázat osobně bez příslušenství. To už jsem tu zmiňoval, pan Šebek to odmítl - proč asi... Dále upozorňuji, že mi nákupem originálního příslušenství Prestigio (např zmíněné klávesnice) vznikly další náklady, které v ceně tabletu zahrnuty nejsou.

Pokud se zařízení přepíná do servisního režimu a k tomuto přepnutí dochází samovolně během přenášení, je to dle mého nározu chyba výrobce, který nejspíše zařízení nedostatečně testoval, nicméně prodejce odpovídá za funkčnost jím prodávaného zboží. Vzhledem k charakteru závad jsem očekával, že dokazování bude extrémně složité a tak si myslím, že jediným řešením je tedy nyní soudní znalec. Jak to vidí dTest a pan Šebek?

Stran vyzvednutí zařízení jsem se nechtěl dopustit, i když třeba jen konkludentně, přiznání, že zařízení je funkční - například podepsáním protokolu. Proto jsem si zařízení zatím nevyzvedl.


Děkuji a oběma stranám pěkný den.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2017 09:58, před 4 lety

Hodnotit povahu vady nám nepřísluší, nemůžeme tedy posoudit, zda reklamace byla uplatněna oprávněně. Hodnocení může provést pouze soud a učiní tak na základě předložených důkazů. Posudek soudního znalce by jistě posloužil jako silný a přesvědčivý důkaz.

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, jež má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
8.8.2017 12:00, před 4 lety

Dobrý den,
zařízení si zákazník vyzvedl. Zákazník si též s vedením naší společnosti vyjednal slevu 15% z ceny zařízení, kterou také obdržel.
Prosím o uzavření tohoto případu.

Michal Šebek
Vedoucí servisního a reklamačního oddělení

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.8.2017 13:40, před 4 lety

Žádáme spotřebitele o potvrzení výše uvedeného a o případné uzavření stížnosti.


Martin Pavlata

Uzavření stížnosti

Publikováno
23.9.2017 23:04, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,

děkuji dTestu za pomoc v tomto případě. Na základě vyjádření pana Michala Šebka by to mohlo vypadat, že problém se "vypařil". Není tomu tak. Problémy zařízení stále přetrvávají, na vyžádání poskytnu video nebo předvedu osobně. Vedení společosti, které jedná diametrálně jinak, než pan reklamační technik, mi nabídlo 1000Kč slevu, že je to maximum, které pro mě udělají. Mou odpovědí bylo, že za toto vstřícné gesto děkuji, ale že vzhledem k tomu, že případ nevyřešili jak by bylo hodno, u jejich společnosti nebudu dále nakupovat. Nicméně přesto jsem slevu přijal a zařízení si po mnoha měsících vyzvedl. Samozřejmě by vše šlo řešit přes znalce nebo soud, ale mnohaměsíční vyjednávání mi sebralo tolik času a energie, že už nechci případ dále řešit, vzhledem k nevalné ceně zařízení. Celá moje snaha byla spíše o principu, nežli financím. Také produkty firmy Prestigio již pro příště nebudou na mém nákupní lístku.

Děkuji.

S pozdravem,
Martin Pavlata