Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:946
Z toho za letošní rok:506
Stále v řešení:204
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

76%
24%
Toto skore je založeno na 264 stížnostech.

#16581Neoprávnění stržení z účtu, ukončení členství

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny

Detail stížnosti

Publikováno
18.06.2017, před rokem

Kateřina Vybíhalová

Znění stížnosti

Dobrý den,

Dne 6.2.2017 jsem zaplatila částku 149 korun za zkušební prémium účet na portálu www.be2.cz.

Po seznámení se s portálem jsem se rozhodla ukončit smluvní vztah mezi mnou a be2. Který mají v jejich smluvní podmínkách. Výpověď jsem se snažila odeslat faxem, ale s nezdarem. Tudíž se na vás obracím s žádostí o zprostředkování kontaktu s BE2.
Dnes mne čekalo nemilé překvapení po zjištění přes internetové bankovnictví, že jste mi strhli čásku 2247,00 kč bez mého souhlasu.

Beru za velice neseriózní jednaní to, že společnost neumožňuje ukončit smluvní vztah elektronickou cestou, ale umožňují navázat tuto smlouvu pomocí online cesty!!!!!!
Také se mi nelíbí jejich možnost manipulovat financemi z mého účtu, aniž bych jim to pro následné platby povolil, ačkoliv toto bylo z mé strany v jejich smluvních podmínkách přehlédnuto.Ve všeobecných podmínkách je toto:

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo během čtrnácti dnů bez udání důvodů od této smlouvy odstoupit.
Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.
Pro výkon vašeho práva na odstoupení nás be2 S.à.r.l., zákaznický servis/odstoupení od smlouvy, 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Luxemburg (fax: +49 (0)89 - 95 46 41 05, e-mail: zakaznickyservis@be2.cz) musíte pomocí jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, fax) informovat o svém rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není předepsán.


Produkt

Premium člensktví


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů.
Ukončení smluvního závazku mezi mnou a společností be2 S.a.r.l.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.6.2017 08:13, před rokem

Zaslal-li spotřebitel výpověď, popřípadě se ji pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně společnosti mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní e-mail, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy v souladu s VOP.

Není možné, aby společnost fakticky neumožňovala, popřípadě úmyslně bránila využití některé z forem ukončení závazku uvedených ve svých VOP, pokud se k tomu sama svým výslovným prohlášením zavázala.

Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy (nereaguje na e-maily), nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že byl smluvní vztah ukončen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum. Evropské spotřebitelské centrum (ESC) poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, z Islandu či Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Reakce společnosti

Publikováno
19.6.2017 14:49, před rokem

ID: 156606891


Přejeme Vám dobrý den, paní Vybíhalová.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasila s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho VIP členství, zakoupeného k datu: 06.02.2017. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své VIP členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady.

VIP členství je prodloužené v případě, že klient své VIP členství včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před prodloužením VIP členství).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho VIP členství, bylo toto – v souladu s VOP be2 – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu.

Děkujeme Vám také, že máte na paměti, že ‚Odstoupení od smlouvy‘ je dle platné české legislativy možné uplatnit pouze do 14 dní od data jejího uzavření, které bylo ke dni 06.02.2017.


Kateřina Vybíhalová

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.6.2017 14:55, před rokem

Dobrý den,

peníze mi byly strženy v sobotu 17.6., výpověď jsem posílala hned den na to, tedy 18.6. zákaznickému servisu naskenovanou a podepsanou na e-mail, jelikož fax uvedený na Vašich stránkách se hlásí jako INVALID!!!! Prosím tedy o dořešení záležitosti, žádám o zrušení premium účtu ihned.

Reakce společnosti

Publikováno
19.6.2017 15:02, před rokem

ID: 156606891


Opět Vám přejeme dobrý den, paní Vybíhalová.

Prodlužování Vašeho VIP členství bylo k dnešnímu dni zrušené. Vaše VIP členství je platné do 06.09.2017 a po uvedeném datu nebude prodloužené.

Svůj profil můžete smazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat můj profil". Emailová oznámení budou zastavena v průběhu 48 hodin.


Kateřina Vybíhalová

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.6.2017 11:04, před rokem

Veškeré platby jsou tedy zastavené?

Reakce společnosti

Publikováno
20.6.2017 11:15, před rokem

ID: 156606891


Dobrý den, paní Vybíhalová.

Ano - veškeré budoucí platby jsou zastavené.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.7.2017 06:04, před 11 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.8.2017 20:31, před 10 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.