Společnost


ŠKODA AUTO a.s.

Počet nahlášených stížností:51
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#16640Nevyřízení reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 25 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.06.2017, před 5 lety

Jiří Šindelka

Znění stížnosti

Dobrý den,

již třetí měsíc řeším reklamaci automobilu. V Březnu v autorizovaném servise v Kosmonosech jsem reklamoval čtyři závady na mém vozidle. Jedna byla vyřešena placeně ihned, druhá (výměna spojky) byla provedena po vice jak 31 dnech,až po emailových urgencích. Ostatní závady bohužel nebyly odstraněny. Snažil jsem se vše vyřešit písemnou reklamací, kde nikdo nebyl schopen po vice jak 30 dnech mi odpovědět. Neberu v potaz, že zde byl zákon porušen několikrát, jen mě mrzí lhostejnost a chování k zákazníkovi.

Rád bych se dozvěděl, zda společnost Škoda se taky stará o své zákazníky a neprodává jen poruchová vozidla. Věřím, že vše dohledáte dle zaslaného VINu.

Děkuji za vyřešení.


Produkt

TMBZZZAAZED635532


Požadované řešení

Oprava, čí výměna vozidla.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2017 08:44, před 5 lety

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodl na delší lhůtě. Uvedené však platí pouze ve vztahu mezi podnikatelem a kupujícím v postavení spotřebitele. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Jak uvedl Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 pojmu "vyřídit" odpovídají významově slova "urovnat", "uspořádat", popř. "vybavit". Všem těmto výrazům je společné to, že ten, kdo v tomto smyslu jednal, docílil stavu, v němž se již nebude muset "vyřízenou" věcí zabývat. S přihlédnutím k vysvětlenému významu použitého pojmu "vyřídit" lze logickým výkladem daného ustanovení dojít k závěru, že k vyřízení reklamace dojde až v okamžiku, kdy prodávající spotřebitele vyrozumí (ať už písemně nebo osobně) o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena (tedy zda byl s reklamací úspěšný či nikoli). Teprve tehdy je možno reklamaci považovat za vyřízenou - prodávající se jí již nebude muset zabývat.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace, pokud její poslední den připadá na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta až do následujícího pracovního dne.

Marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má pak právo od smlouvy odstoupit dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

Nebude-li prodávající na výzvy spotřebitele reagovat, má spotřebitel rovněž možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.9.2017 20:44, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.