Společnost


A1 - Point, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:6
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#16696Nevyřízení reklamace ve stanovené lhůtě, neuznané odstoupení od kupní smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.06.2017, před 3 lety

Petr Čadský

Znění stížnosti

Nevyřízení reklamace ve stanovené lhůtě, následně neuznané odstoupení od kupní smlouvy - prý sem byl o vyřízení reklamace vyrozuměn - telefonem + emailem. Podán návrh na mimosoudní vyřešení sporu


Produkt

Brzdové kotouče ATE - objednávka č.10063728


Požadované řešení

Vrácení peněz dle zaslaného odstoupení od kupní smlouvy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2017 14:17, před 3 lety

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodl na delší lhůtě. Jak uvedl Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 pojmu "vyřídit" odpovídají významově slova "urovnat", "uspořádat", popř. "vybavit". Všem těmto výrazům je společné to, že ten, kdo v tomto smyslu jednal, docílil stavu, v němž se již nebude muset "vyřízenou" věcí zabývat. S přihlédnutím k vysvětlenému významu použitého pojmu "vyřídit" lze logickým výkladem daného ustanovení dojít k závěru, že k vyřízení reklamace dojde až v okamžiku, kdy prodávající spotřebitelku vyrozumí (ať už písemně nebo osobně) o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena (tedy zda byla s reklamací úspěšná či nikoli). Teprve tehdy je možno reklamaci považovat za vyřízenou - prodávající se jí již nebude muset zabývat.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace, pokud její poslední den připadá na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta až do následujícího pracovního dne.

K tomu, aby mohla být reklamace vyřízena včas, je také požadována potřebná součinnost spotřebitele. Pokud by spotřebitel omylem uvedl nesprávné kontaktní údaje nebo by úmyslně mařil pokusy prodávajícího doručit jí zprávu o vyřízení reklamace, jde to k její tíži. Prodávající však musí prokázat, že se opravdu pokoušel spotřebitele informovat o vyřízení reklamace (např. prokázat, že skutečně zasílal zmiňovaný email, popř. volal na spotřebitelem uvedené telefonní číslo).

Marné uplynutí této lhůty pro vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má možnost od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněžních prostředků.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.9.2017 12:20, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.