Společnost


GATO spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#1673Špatná montáž rolet, nekvalitní rolety (třepení okrajů, trhání rolet při stahování)

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

8 měsíců 30 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
17.12.2013, před 9 lety

Krista Vanova

Znění stížnosti

27.8.1913 mi byly namontovány rolety na třech oknech v bytě. Rolety od počátku se třepily a l se při navíjení trhala. Po opakované telefonické urgenci u montážního technika p.Pince mne navštívil trhající roletu převěsil a sdělil, že mám napsat na pí Hájkovou na prodejní centrum což jsem učinila 23.10.2013. Obratem mi bylo sděleno, že reklamace je přijata, ale roletu si mám sama na prodejnu dovezt a nebo mudím souhlasit s tím, že uhradím náklady na dopravu montážního technika což jsem odmítla, ale trvala jsem dále na své reklamaci. ani po dalších urgencích do dnešního dne mi nikdo nepřijel odstranit závady na roletách za které jsem zaplatila 9 608 Kč.


Produkt

rolety nemají zpevněné okraje, třepí se a při navíjení se trhají


Požadované řešení

vrácení peněz za nekvalitní zakázku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2014 10:23, před 9 lety

Dle § 623 občanského zákoníku platí, že vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu. V případě, že montáž byla sjednána s obchodníkem odlišným od prodejce a byly řádně poskytnuty informace k montáži, odpovídá za neodbornou montáž tato podnikající osoba. Pokud jde o vadu výrobku, je třeba ji uplatnit u prodejce s tím, že výrobek bude prodejci předán k posouzení. V případě neodborné montáže je vhodné pořídit např. i fotodokumentaci.

Reakce společnosti

Publikováno
20.1.2014 15:56, před 9 lety

Vyjádření :
Zákazník nepodává informaci pravdivě.
Ano, p. Hájková dne 23.10.2013 přijala reklamaci, zákazníkovi písemně sdělila toto :
Dobrý den,
potvrzuji přijetí Vaší reklamace. Technik se Vám ozve a domluvíte si termín jeho návštěvy. Rolety sundá a odveze je k nám na dílnu. Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná (vada materiálu, vada montáže...), tak nebudete hradit nic. Pokud bude reklamace posouzena jako neoprávněná (nevhodné zacházení v rozporu s poučením, mechanické poškození, neoprávněný zásah uživatele do výrobku...), tak po Vás technik bude požadovat úhradu za dopravu 350,-Kč, za každou započatou hodinu práce 350,-Kč + oprava na dílně. Dalším řešením by bylo, kdyby jste rolety přivezli přímo k nám na naši prodejnu. Sídlíme na této adrese: Jihlavská 611, Praha 4 ( je to kousek od metra Budějovická, za školním hřištěm gymnázia ).
Máme otevřeno:
po + st 7 - 17
út + čt 8.30 - 16
pá 7 - 14
Prosím o potvrzení, že s navrhovaným postupem souhlasíte.
S pozdravem Hájková Eva.
Domníváme se, že z uvedeného jasně vyplývá, že v případě oprávněné reklamace zákazník nebude hradit nic. Do dnešního dne jsme nedostali souhlasné stanovisko, že zákazník s uvedeným postupem souhlasí.
V případě, že jsme někde udělali chybu nebo vyjádření není dostatečně zřetelné, prosíme o informaci. Pravděpodobně se jedná o reklamaci oprávněnou, ale jednoznačně na dálku to uvést nemůžeme.

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.2.2014 10:52, před 9 lety


Krista Vanova

Dodání a montáž rolet byla provedena jako kompletní zakázka objednaná u firmy GATO s r.o. prostřednictvím pí Hájkové, která poslala montážního technika pana Pince také od firmy GATO. Závada byly zjištěna ihned po použití rolet a nahlášena paní Hájkové a montážnímu techniku. Po návštěvě p.Pince se nic nezměnilo a i když se jedná o závadu , kterou jsem nemohla způsobit firma ode mne požaduje souhlas, že budu případně hradit jak dopravu technika, tak opravu rolet. Po svých zkušenostech nevěřím, že firma je solidní, a proto nechci souhlasit s touto možností. Tento problém trvá již několik měsíců. Protože poškozené rolety nemohu používat požaduji, aby mi byly vráceny peníze a já bych si zajistila zastínění oken sama. Na tento můj požadavek firma nereaguje a zase požaduje souhlas s tím, že budu hradit dopravu montážního technika a opravu rolet. Korespondenci s firmou jsem Vám již zaslala. Celá záležitost se vleče a k ničemu nevede. Proto Vás žádám o pomoc jak mám dále postupovat a jaké mám možnosti, abych za své peníze dostala rolety, které mohu používat S pozdravem Váňová

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.3.2014 12:29, před 9 lety

V případě, že je výrobek reklamován, není v souladu s ustanovením § 627 odst. 3 občanského zákoníku žádat úhradu, pokud nebude reklamace uznána. Toto ustanovení stanovuje, že jakékoli ujednání, které by omezilo právo vyplývající z reklamace kupujícího je považováno za neplatné. Stanovení poplatku, pokud nebude reklamace uznána, je považováno za takové ujednání.

Reakce společnosti

Publikováno
7.3.2014 13:40, před 9 lety

Dobrý den,
pošleme k p. Váňové technika bezplatně, který posoudí oprávněnost reklamace. Za toto posouzení p. Váňová nic platit nebude. Žádáme o souhlasné stanovisko a sdělení možných termínů.

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.3.2014 19:17, před 9 lety


Krista Vanova

Děkuji dTestu za potvrzení mého názoru na reklamaci a jsem ráda, že mne konečně navštíví technik společnosti GATO. Termín návštěvy je možný 10.3,12.3,13.3.2014 a to jak v dopolední, tak odpolední době. Žádám o upřesnění termínu a doby Děkuji Váňová tel.č.723118669

Reakce společnosti

Publikováno
9.3.2014 11:45, před 9 lety

Dobrý den,
technik se s Vámi spojí a dohodne návštěvu.

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.3.2014 22:13, před 9 lety


Krista Vanova

Dobrý den, s návrhem souhlasím a čekám na sdělení technika Váňová

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2014 12:49, před 8 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení konečného řešení a případné uzavření stížnosti.

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.9.2014 13:14, před 8 lety


Krista Vanova

Hodnocení:

Komentář: Po Vašem zásahu najednou mi firma poslala technika a provedla opravu rolet, kterou jsem nemohla docílit ani po půl roce.S odbornou pomocí dTestu jsem velmi spokojena a bez ní bych byla nucena se obrátit v záležitosti své reklamace na soud. Jsem velmi spokojena a všem děkuji. S pozdravem Krista Váňová