Společnost


STARNET, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#16737Neoprávněné prodloužení smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 24 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
28.06.2017, před 3 lety

Jakub Krejza

Znění stížnosti

Dne 12.12.2015 jsem se společností STARNET, s.r.o. uzavřel Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací. Při uzavření smlouvy jsem uhradil částku 570 Kč za předplatné na prvních 6 měsíců, a zároveň jsem souhlasil s automatickým prodlužováním smlouvy o 12 měsíců. Minimální doba trvání smlouvy byla stanovena na 12 měsíců s cenou 345 Kč měsíčně. Ve smlouvě byla dohodnuta bonusová sleva 95 Kč, tudíž celkové ceny za služby měsíčně činí 250 Kč.


Předplatné na prvních 6 měsíců za 570 Kč tedy zahrnovalo období od 12.12.2015 do 12.06.2016. První výzva k platbě mi byla doručena 01.07.2016, a to zpětně k úhradě poměrné části ceny za období od 13.06.2016 do 30.06.2016. Následující výzvy k úhradě mi byly doručovány vždy první den v měsíci na nadcházející období v hodnotě 250 Kč.

Dne 05.02.2017 jsem po opakujících se problémech s připojením elektronicky kontaktoval poskytovatele s vyjádřením nesouhlasu s automatickým prodloužením smlouvy. Následující den jsem obdržel odpověď, ve které bylo uvedeno, že došlo k zrušení opakování úvazku. K automatickému prodloužení smlouvy mělo dojít 13.06.2017, avšak z důvodu zrušení opakování úvazku již k prodloužení dojít nemělo a smlouva tak měla k tomuto dni zaniknout.

I přes výše zmíněné jsem dne 01.06.2017 obdžel výzvu k platbě za obodbí od 01.06.2017 do 30.06.2017, kterou jsem uhradil, ačkoli se domnívám, že byla zaslána v neoprávněné výši. Poskytovatel trvá na tom, že došlo pouze k zrušení opakování slevy za úvazek na dalších 12 měsíců.


Produkt

Tarif INTERNET 30M


Požadované řešení

Mimosoudní řešení vrácení možné neoprávněně naúčtované ceny za služby.
Dohodnutí vhodného termínu pro odpojení zapůjčeného zařízení.
Uznání pochybení společnosti a písemná omluva.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2017 08:22, před 3 lety

Pokud spotřebitel s poplatkem nesouhlasí, měla by jej reklamovat. Učinil-li tak, ale reklamace byla poskytovatelem služeb elektronických komunikacích zamítnuta, má možnost obrátit se s námitkou na Český telekomunikační úřad do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Podáním námitky se však neoddaluje splatnost poplatku. Český telekomunikační úřad však v odůvodněných případech může na žádost spotřebitele rozhodnout, že povinnost zaplatit poplatek odkládá až do rozhodnutí o námitce. Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda podnikatel postupoval správně, či ne.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.9.2017 14:14, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.