Společnost


M7 Group S.A; Satelitní televize Skylink

Počet nahlášených stížností:38
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#16738Výpověd smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.06.2017, před 4 lety

Božena Škurkova

Znění stížnosti

Dávám výpověd ze smlouvy karta č.42742495106.dne 25.4.2017 byl zaplacen servisní poplatek karta byla opárována a spárována se synapsem zaplacen poplatek telefonicky jste byli informováni.
Výsledek je nulový.Odstupuji od smlouvy a žádám vraceni servis.poplatku.


Produkt

model SYNAPS spárován s kartou 42742495106


Požadované řešení

karta je nefunkční několikrák jsem telefonicky tuto situaci konzultoval zde v okolí není servis. technik,který situaci vyřešil,proto chci smlouvu zrušit


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2017 08:35, před 4 lety

Společnost je povinná poskytovat služby ve sjednané nebo stanovené kvalitě po dobu trvání platnosti smlouvy. Doporučujeme spotřebitelce, aby uplatnila reklamaci služby a požadovala slevu odpovídající době, kdy nemohla služby využívat.

Reklamaci na poskytovanou službu je účastník, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace.

Pokud službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně podnikatele poskytujícího službu, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s účastníkem, který je koncovým uživatelem, zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Reakce společnosti

Publikováno
20.7.2017 15:39, před 4 lety

Zákazník byl dnes kontaktován telefonicky. Na základě tohoto hovoru bylo zjištěno, že přestože služby byly na kartu v pořádku poskytovány, jednalo se o potíže na vlastním zařízení. Z naší strany k pochybení nedošlo. Zákazník přesto trvá na výpovědi na základě, které byly služby ukončeny a alikvotní částka bude navrácená na uvedené bankovní spojení. Zákazník byl vyrozuměn také písemně prostřednictvím e-mailové zprávy.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.7.2017 16:51, před 4 lety

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku a žádáme ji o potvrzení výše uvedeného.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.8.2017 20:32, před 4 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.