Společnost


UPC Česká republika, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:102
Z toho za letošní rok:12
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

64%
36%
Toto skore je založeno na 34 stížnostech.

#16765Věrnostní období UPC by mělo být minimálně 12 měsíců a ne přesně 12 měsíců

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

14 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
30.06.2017, před 11 měsíci

Zuzana Gromanová

Znění stížnosti

8.11.2013 jsem založila věrnostní období, které se mi neustále počítá k tomu 8.11. každého roku, přesto, že jsem jej využívala do 12.2.2016, kdy jsem ještě navýšila služby u nich a to ideálně přesně na dvanáct měsíců, kdy jsem požádala o ukončení a bylo mi oficiálně vyhověno k 19.3.2017. Ukončeno ale nebylo (pouze zase sníženo), neboť výše uvedený případ je ukázka toho, jak by to mělo být. Místo toho UPC zcela nelogicky a v rozporu s dobrými mravy trvá na 8.11. čímž mi účtují navíc přes 5.000,- Kč !!!
Společnost by si měla uvědomit, že věrnostní období bylo splněno, když trvalo přes dva roky, i když ne přesně 24 měsíců.


Produkt

UPC - internet a TV


Požadované řešení

Uznání jiné doby než přesně 12 měsíců a tudíž z mé strany splnění všech podmínek bez nároků na další pokuty a vyúčtování.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2017 11:07, před 11 měsíci

Všeobecné obchodní podmínky společnosti UPC Česká republika, s.r.o. skrývají sankci za ukončení smlouvy. (Již toto ustanovení by mohlo být na hraně zákona, protože § 1799 občanského zákoníku požaduje při sjednávání formulářových smluv (tzv. „ber nebo nech být“), aby při uzavření smlouvy byla slabší strana (v tomto případě spotřebitel) seznámena s doložkou, ve které jsou upravena práva a povinnosti smluvních stran. Ani v doložce ale nesmí být ustanovení, které by slabší strana nemohla rozumně očekávat. Je tedy na zvážení, zda byl význam doložky slabší straně dostatečně vysvětlen. Společnost musí prokázat, že tomu tak bylo. Mimo to také Ústavní soud už jednou rozhodl, že smluvní pokuty uvedené pouze v obchodních podmínkách jsou zakázány.)

Tato sankce se zákazníkovi účtuje v případech, kdy vypoví smlouvu v době, po kterou je poskytována sleva na službu. Pokud zákazník předčasně ukončí smlouvu, musí zpětně vrátit rozdíl mezi plnou cenou služby a cenou po slevě za všechna zúčtovací období od sjednání slevy. I když byla uzavřena smlouva na dobu neurčitou, je zákazníkova výpověď v určité době svázána se sankčním ustanovením.

Takto by mohl být obcházen zákon, neboť § 63 zákona o elektronických komunikacích umožňuje společnosti účtovat poplatek za předčasné ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou ve výši maximálně jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedné pětiny součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

Rozdíl je tedy v tom, že v jednom případě se jedná o smlouvu na dobu neurčitou a poplatek je počítán z již uhrazených plateb (jsou vlastně znevýhodněni věrní zákazníci), kdežto v druhém případě je závazek uzavřen na dobu určitou a poplatek je vypočítán z budoucích plateb.

Pokud spotřebitelka s poplatkem nesouhlasí, měla by jej reklamovat. Učinila-li tak, ale reklamace byla společností zamítnuta, má možnost obrátit se s námitkou na Český telekomunikační úřad do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Podáním námitky se však neoddaluje splatnost poplatku. Český telekomunikační úřad však v odůvodněných případech může na žádost spotřebitele rozhodnout, že povinnost zaplatit poplatek odkládá až do rozhodnutí o námitce. Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci ČTÚ na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda podnikatel postupoval správně, či ne.

Bude-li i námitka u tohoto úřadu také zamítnuta, má spotřebitelka ještě možnost obrátit se na soud a svého práva se domáhat soudní cestou.


Zuzana Gromanová

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.7.2017 15:49, před 10 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Společnost UPC mě kontaktovala a vyšla mi vstříc. Děkuji za Vaši případnou spolupráci. Případ je tímto prozatím vyřešen.