Společnost


PROFISYS, a.s.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#16767Neproplacení znaleckého posudku

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
30.06.2017, před 11 měsíci

František Maša

Znění stížnosti

Reklamoval jsem u prodejce zakoupený telefon (LG H791 Nexus 5X 32 GB, cena 8699 Kč) z důvodu smyčky restartování. Servis, do kterého prodejce telefon zaslal, telefon vrátil s tím, že vada má přímou souvislost s drobnou prasklinou krycího skla v rohu displeje. Návrh na opravu jsem nepřijal a echal jsem si zpracovat znalecký posudek, jehož výstupem bylo, že reklamovaná vada s nálezem nesouvisí a jedná se o vadu elektroniky.
U prodejce jsem tedy znovu telefon reklamoval a na základě znaleckého posudku odstoupil od kupní smlouvy.

Prodejce mi následně zaslal dobropis pro vrácení peněz za telefon. Při žádosti o proplacení znaleckého posudku (800 Kč) mi bylo sděleno, že „Znalecky posudek nevyhodnocuje nezávisle technické možnosti a souvislosti, tudíž je v tomto směru neplatný. Proto Vám není proplacen.“

Při zmínce o tom, že právě na základě posudku jsem reklamaci podával, jsem dostal odpověď:
„Vaše reklamace nebyla uznána na základě Vašeho znaleckého posudku, ale na základě posudku ze servisu, do kterého jsme telefon zaslali pro posouzení my“


Produkt

LG H791 Nexus 5X 32 GB, bílá


Požadované řešení

Proplacení částky za telefon i znalecký posudek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2017 12:06, před 11 měsíci

Reklamace vadné věci byla vyřízena jejím zamítnutím. Jelikož spotřebitel nesouhlasil se závěry reklamace, nechal si zpracovat znalecký posudek, ve kterém byla potvrzena jeho domněnka, že prodávající zamítl reklamaci neoprávněně.

Pokud prodávající následně své rozhodnutí přehodnotil a reklamaci uznal jako oprávněnou, je povinen spotřebiteli uhradit účelně vynaložené náklady, jež mu vznikly v souvislosti s vyřizováním reklamace. Mezi takové náklady jistě patří i úhrada znaleckého posudku, neboť teprve na základě tohoto posudku byl spotřebitel utvrzen v tom, že jeho reklamace byla zamítnuta neoprávněně (pokud by prodávající reklamaci uznal již na poprvé, spotřebiteli by tyto náklady nevznikly).

To, že následně prodávající taktéž zadal zpracování posudku, který potvrdil neoprávněnost zamítnutí reklamace, je již bezpředmětné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
11.7.2017 09:24, před 11 měsíci

Dobrý den
V rámci Vaší reklamace nevznikl zákonný nárok na vrácení peněz a ani nedošlo k uznaní reklamace z důvodu vady výrobku.
Kupní částka Vám byla vrácena pouze na základě vlastní vůle výrobce LG, který měl zájem o poskytnutí tohoto benefitu nad rámec zákonných povinnosti.

Digiboss.cz


František Maša

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.7.2017 10:15, před 11 měsíci

Nepíšete pravdu, podle vyjádření servisu, které jste mi zaslali, se vada projevila a mobilní telefon je v souladu se záručními podmínkami. Cituji „DAP Posouzení – uznané, závada sa projevila, MT je v souladu se záručními podmínkami. Na základě nedostupnosti náhradního dílu (EBR82219801) výrobek neopraven ve lhůtě 30 dní,dobropis žádejte u svého dodavatele.“

Vyjádření servisu přikládám pro posouzení

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.7.2017 08:46, před 11 měsíci

Jak již bylo uvedeno výše, pokud byla reklamace následně uznána jako oprávněná, má spotřebitel právo žádat náhradu účelně vynaložených nákladů, jež mu vznikly v souvislosti s vyřizováním reklamace. Mezi takové náklady patří i úhrada znaleckého posudku.

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
12.7.2017 09:00, před 11 měsíci

Dobrý den,
Druhá reklamace nebyla uznána na základě znaleckého posudku.
Znalecký posudek není vypracován správně. Nevyhodnocuje nezávislé technické možnosti a souvislosti (což jedině může), ale naopak dělá ze sebe soudce a říká, kdo má pravdu a na co má zákazník nárok. Znalecký posudek jsme tedy my ani servis nebrali v potaz.
Jelikož jsme však chtěli vyjít zákazníkovi vstříc, tak jsme se servisem vyjednali, aby telefon přijali a reklamaci uznali, což se stalo a zákazníkovi byl vystaven dobropis.

Shrnutí: Reklamace byla tedy uznána díky dobré vůli servisu po našem přimluvení. Servis by jinak i druhou reklamaci zamítnul vzhledem k mechanickému poškození telefonu. Špatně vypracovaný posudek by nebrali vůbec v potaz.
Zákazník má tedy díky nám peníze za mechanicky poškozený telefon zpět, ale to mu nestačí a požaduje peníze za špatně vypracovaný znalecký posudek. Pokud na tomto požadavku bude trvat, tak se budeme muset obrátit na naše právní oddělení.

digiboss.cz


František Maša

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.7.2017 20:07, před 11 měsíci

Znalecký posudek se zabýval reklamovanou vadou a původním tvrzením prodejce, že restartování telefonu je způsobené naprasklým sklem. Závěrem je, že se jedná o vadu.

Reklamace přeci byla uznána na základě projevení vady v servisu. Formulace, že k tomu došlo pouze díky přimlouvání a že mi nestačí peníze za telefon, beru jako velice neseriozní způsob komunikace.

Pro posouzení dTestu přikládám diskutovaný znalecký posudek.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.7.2017 08:35, před 10 měsíci

Naše právní stanovisko zůstává neměnné. Bylo-li o reklamaci rozhodnuto jako o oprávněné, náleží spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů, které musel v souvislosti s reklamací vynaložit. Mezi tyto náklady patří i úhrada znaleckého posudku (kdyby byla reklamace uznána jako oprávněná hned na poprvé, spotřebitelovi by další náklady nevznikly).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím našich webových stránek, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
13.7.2017 09:15, před 10 měsíci

Dobrý den, naše stanovisko také zůstává neměnné a ani tato zkušenost nás neodradí od toho, abychom nadále vycházeli našim zákazníkům vstříc a pomáhali jim k jejich spokojenosti. I když v tomto případě se uplatnilo staré pořekadlo: "Za dobrotu, na žebrotu".

digiboss.cz


František Maša

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.7.2017 17:41, před 10 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji lidem z dTestu, kontaktoval jsem znalce, který posudek zpracovával a rozhodl se využít mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci.

"Za dobrotu, na žebrotu" a podobná vyjádření jsou ohledně oprávněného uznání reklamace zcestná.