Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:674
Z toho za letošní rok:234
Stále v řešení:174
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

78%
22%
Toto skore je založeno na 195 stížnostech.

#16821Ukončení automatické prolongace VIP účtu a smazání účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
04.07.2017, před 9 měsíci

Stanislav Drong

Znění stížnosti

Dobrý den,

Dne 2.7.2017 jsem zaplatil částku 149 korun za zkušební prémium účet na portálu www.be2.cz.
Po seznámení se s portálem jsem se rozhodl ukončit smluvní vztah mezi mnou a be2. Který mají v jejich smluvní podmínkách.

Výpověď jsem poslal ihned 2.7. 2017 emailem, s uvedením náležitostí podle jejich výpovědního formuláře a s podpisem.

Nedostal jsem z jejich strany žádnou odpověď, vypověď budu posílat i písemně.


Produkt

poplatek za VIP účet byl uhrazen 2.7. 2017


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů.
Případné ukončení smluvního závazku mezi mnou a společností be2 S.a.r.l.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.7.2017 12:58, před 8 měsíci

Pokud spotřebitel výpověď VIP členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti.

Instrukcí, že spotřebitel má výpověď adresovat do jiné země, není třeba se řídit, neboť jde o nepřiměřený požadavek ze strany podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli, zvláště pokud má podnikatel uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách i další způsoby písemné komunikace se spotřebiteli, rovněž s přihlédnutím ke skutečnosti, že smlouvy jsou se spotřebiteli uzavírány výhradně formou prostředků komunikace na dálku, proto není rozumného důvodu, aby spotřebitelé vynakládali vyšší částky za poštovné do zahraničí i vzhledem k dlouhé době doručení, než je nezbytně nutné.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
13.7.2017 13:11, před 8 měsíci

ID: QMI7LP49


Přejeme Vám dobrý den.

Prodlužování Vašeho VIP členství bylo vypovězené ke dni 06.07.2017, uvedená skutečnost Vám byla k tomu samému dni potvrzená i ze strany Zákaznického centra.


Stanislav Drong

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.7.2017 16:00, před 8 měsíci

Hodnocení: