Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:862
Z toho za letošní rok:422
Stále v řešení:205
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 245 stížnostech.

#16821Ukončení automatické prolongace VIP účtu a smazání účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
04.07.2017, před 11 měsíci

Stanislav Drong

Znění stížnosti

Dobrý den,

Dne 2.7.2017 jsem zaplatil částku 149 korun za zkušební prémium účet na portálu www.be2.cz.
Po seznámení se s portálem jsem se rozhodl ukončit smluvní vztah mezi mnou a be2. Který mají v jejich smluvní podmínkách.

Výpověď jsem poslal ihned 2.7. 2017 emailem, s uvedením náležitostí podle jejich výpovědního formuláře a s podpisem.

Nedostal jsem z jejich strany žádnou odpověď, vypověď budu posílat i písemně.


Produkt

poplatek za VIP účet byl uhrazen 2.7. 2017


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů.
Případné ukončení smluvního závazku mezi mnou a společností be2 S.a.r.l.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.7.2017 12:58, před 10 měsíci

Pokud spotřebitel výpověď VIP členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti.

Instrukcí, že spotřebitel má výpověď adresovat do jiné země, není třeba se řídit, neboť jde o nepřiměřený požadavek ze strany podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli, zvláště pokud má podnikatel uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách i další způsoby písemné komunikace se spotřebiteli, rovněž s přihlédnutím ke skutečnosti, že smlouvy jsou se spotřebiteli uzavírány výhradně formou prostředků komunikace na dálku, proto není rozumného důvodu, aby spotřebitelé vynakládali vyšší částky za poštovné do zahraničí i vzhledem k dlouhé době doručení, než je nezbytně nutné.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
13.7.2017 13:11, před 10 měsíci

ID: QMI7LP49


Přejeme Vám dobrý den.

Prodlužování Vašeho VIP členství bylo vypovězené ke dni 06.07.2017, uvedená skutečnost Vám byla k tomu samému dni potvrzená i ze strany Zákaznického centra.


Stanislav Drong

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.7.2017 16:00, před 10 měsíci

Hodnocení: