Společnost


Kaufland Česká republika v.o.s.

Počet nahlášených stížností:224
Z toho za letošní rok:58
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 41 stížnostech.

#16843Arogantní chování zaměstnankyně při vyřizování reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.07.2017, před rokem

Eva Tylová

Znění stížnosti

Dne 5.7.2017 cca od 20-20 30 jsme nakupovali v Kauflandu Příbram za 2668,89 Kč. Po nákupu jsme zjistili, Hera máslová měla na štítku u místa prodeje označenu slevu, ale byla účtována za plnou cenu 24 Kč. Ověřila jsem cenu u prodejního místa a šla k reklamačnímu pultu, kde stál již můj známý. Řekla jsem mu, že Hera je účtována špatně. Paní u reklamací (na pozdější vyžádání mi sdělila, že se jmenuje M.S., jméno odmítla napsat, tak nemusí být přesné, dále MS) mě do toho pozdravila a já jsem ji na pozdrav odpověděla a řekla jsem ji, že mají uvedenou špatně cenu. Namísto omluvy za špatně uvedenou cenu (za tuto chybu by prodejna dostala pokutu od ČOI), která byla následně potvrzena, MS sice reklamaci vyřizovala, ale zároveň vedla vůči mě arogantní výroky, že na jsem ji nepozdravila první (zopakováno několikrát), že křičím, což nebyla pravda. Mluvila jsem ovšem důrazně, zvl. když se její arogance stupňovala. Na moji výhradu, že jsem její klientka a že očekávám zdvořilé chování zvl. když prodejna pochybila, řekla, že žádná její klientka nejsem atd. Když jsem požadovala, aby chybu opravili v systému,aby nebyli podvedeni další kupující, tak řekla, jestli chci těch 7 Kč nebo jak. Vyžádala jsem, aby přišla vedoucí prodejny,což nechtěla udělat. Paní vedoucí jsem požádala o změnu v systému. Paní vedoucí se chovala velice mile a vysvětlila, že to zřejmě vzniklo, že změny proběhnou o svátku. MS se ani jednou neomluvila. V této prodejně se špatné označení již několikrát opakovalo. Vždy jsem to pominula s ohledem na těžkou práci zvl. žen při ukládání zboží, ale nyní kvůli aroganci MS to nepominu a podám podnět na kontrolu chybného značení k ČOI.


Produkt

Arogantní chování při vyřizování reklamace p. Simony Mitlbachové v prodejně Kaufland Příbram


Požadované řešení

Personální řešení je samozřejmě na Kauflandu, nerada bych se však s obdobně arogantním chováním v této prodejně znovu setkala.
P.S. Vedu odbor, jehož pracovníci se také stýkají s veřejností a nikdy bych takto arogantního člověka s klienty nenechala jednat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.7.2017 13:21, před rokem

Nabídka zboží, která je tvořena i cenou u něj uvedenou, je pro obchodníka závazná. Pokud jinou cenu uvádí a jinou účtuje, dopouští se klamavého jednání a je právem spotřebitele dožadovat se rozdílu v ceně zaplacené navíc.

Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit. Informace o ceně nesmí zejména vzbuzovat zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti. Dozorovým orgánem je v této oblasti Česká obchodní inspekce, které spotřebitelka může dát podnět pro porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Spotřebiteli doporučujeme obrátit se s podnětem týkajícím se chování zaměstnanců přímo na společnost prostřednictvím jejího zákaznického servisu. Společnost by totiž měla mít zájem na tom, aby se její zákazníci rádi vraceli do prodejny, protože se v ní cítí dobře. Stížnosti na chování konkrétních zaměstnanců, by měly směřovat přímo k jejich nadřízeným a vedení uvedené provozovny.

Reakce společnosti

Publikováno
10.7.2017 13:42, před rokem

Vážená zákaznice, děkujeme za Váš podnět.

Rádi bychom ho s Vámi dořešili k Vaší spokojenosti. Nebude-li Vás to obtěžovat, kontaktujte nás prosím na naší bezplatné zákaznické lince 800 165 894 nebo e-mailem na service@kaufland.cz.

Zákaznické centrum, Kaufland Česká republika v.o.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.8.2017 08:28, před 11 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Eva Tylová

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.8.2017 19:07, před 11 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Stížnost jsem ve stejném znění odeslala i na vedení společnosti Kaufland. Omluvili se a slíbili upozornit vedení příslušné prodejny, aby se to neopakovalo (tzn. správné ceny u zboží a zdvořilost k zákazníkovi). Při dalších nákupech v této prodejně bylo vše v pořádku.