Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:62
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

69%
31%
Toto skore je založeno na 13 stížnostech.

#1690Motorová pila Hecht945-neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 26 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.12.2013, před 6 lety

Miloslav Jiráň

Znění stížnosti

Dobý den,koupil jsem pilu na internetu od firmy Werco za 2990kč,po pořezání asi20m kulatiny se pila zastavila a nešla nastartovat! odeslal jsem jí do servisu a zde mi sdělili že jsem jí uhnal a ať jí pošlu tam kde jsem jí koupil.Od firmy Werco mi bylo oznámeno že jsem pilu nedostatečně vnitřně mazal!!! S tím nesouhlasím,jelikož jsem jí mazal (palivo+olej)přesně podle návodu!!! Jen si myslím že mě asi neupozornili,že se s pilou nesmí řezat déle jak 15min!!!to mi zdělil až pracovník servisu!!! Nevím co dělat,jelikož jsem toto nevěděl! Nabídli mi opravu za 2515kč,což je pro mě nepřijatelné,jelikož cena nové byla 2990!!!!!!


Produkt

motorová pila Hecht945


Požadované řešení

Chtěl bych pilu uvést do provozuschopného stavu!!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2014 14:12, před 6 lety

Dle § 9 zákona o ochraně spotřebitele platí: Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud byla vada způsobena nedostatečným informováním kupujícího, prodejce za ni odpovídá. Pokud by se prokázalo, že kupující jednal v rozporu s návodem, čímž vznikla vada, prodejce za ni neodpovídá.
V prvních 6 měsících od zakoupení je důkazní břemeno na prodejci dle § 616 odst. 4 občanského zákoníku.

Reakce společnosti

Publikováno
21.1.2014 16:15, před 6 lety

Pila řezala 3 hodiny v kuse, je tedy jasné, že byla v době předání prodejnou Melichar CZ panu Jiránovi, Chvaleč 120, PSČ 54211 byla v pořádku. Dle opravenky z místa přijetí nebyl dodán kryt spojky s brzdou.

Závada: pila je jednoznačně zadřená nesprávným použitím poměru směsi benzinu a oleje a nebo jak lze usoudit dle převzaté pily, přetočením pily spuštěním bez nasazené lišty a řetězu a tím dosažení překročení nastavených maximálních otáček. Obě tyto skutečnosti se projevují stejně a to hlubokými vrypy na straně výfuku(což je teplejší část pístu), což bylo v centrálním servisu nafocenu a je archivováno. Pokud by stroj byl zadřený vlivem závady, zadřel by se okamžitě nebo bezprostředně po začátku používání. Navíc by bylo znatelné rovnoměrné zadření po celé ploše válce. Tedy závada nespadá ani do části odpovědnosti za jakost výrobku, ani do klasické záruční doby.

Pila je stavěna na běžné použití a lze s ní řezat praktický bez časového omezení při splnění podmínek bezpečnosti práce, tak aby obsluze nevznikly zdravotní následky. To by každý ve vlastním zájmu měl přečíst v návodu k obsluze, který je nedílnou součástí nového stroje a ve kterém jsou postupy práce s motorovou pilou popsány. Porušení těchto předpisů může mít vážné zdravotní dopady na obsluhu. Navíc na stroji je upozornění, že pila nesmí být používána bez přečtení a pochopení návodu k obsluze.

Bohužel musíme trvat na neuznání nároku na bezplatnou opravu, tohoto zákazníkem poškozeného výrobku.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.1.2014 16:05, před 6 lety

Prodejce odpovídá za vady, které má zboží v době převzetí, i za tzv. vady skryté, které se projeví později. Ovšem pokud je zde spor o to, co bylo příčinou vady, zda již vada výrobní nebo špatné použití paliva, doporučujeme využít nezávislého odborníka, který by k případu vypracoval znalecký posudek.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2014 09:50, před 6 lety

Stížnost uzavíráme pro dlouhodobou nereakci spotřebitele.