Společnost


ENVONA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:139
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#16915Podání nepravdivých informací - pod záminkou získání podpisu "Přihláška k výběrovému řízení pro domácnost"

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 měsíců 1 den 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.07.2017, před 6 lety

Lenka Drahozalová

Znění stížnosti

Dobrý den, paní M. se vydává za člověka z Eonu a oblbuje lidi, že když podepíšou zůstane u eonu. Necha si podepsat smlouvy, nikde není uvedené její křestní jméno nic. Poté paní přestane zvedat telefony, snažím se již týden doručit jim výpověď ze smlouvy, jejich linka uvedená na webu je již týden nedostupná a jejich centrála v Brně neexistuje, písemně jsem zasílala odstoupení ze smlouvy a dopis se mi vrátil. Bacha jsou to podvodníci a je potřeba zamezit jejich dalšímu působení na českém trhu!!


Produkt

služby - Přihláška k výběrovému řízení pro domácnost"


Požadované řešení

firmu prověřit a zamezit jejich působení v ČR


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.7.2017 05:10, před 6 lety

Podnikatel má povinnost spotřebitelku seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitelka by mohla namítat neplatnost přihlášky, neboť byla druhou stranou uvedena v omyl o rozhodující okolnosti.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitelka vyžádala či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitelka o tomto svém právu nebyla poučena nebo neobdržela-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2017 21:39, před 5 lety

Na žádost společnosti stížnost znovu otevíráme. Společnost tak má možnost doplnit své vyjádření.

Reakce společnosti

Publikováno
25.1.2018 10:33, před 5 lety

Vážená paní Drahozalová

celá záležitost nás velice mrzí, a to zejména s ohledem na skutečnost, že společnost ENVONA s.r.o. si dlouhodobě zakládá na férovém a citlivém přístupu k zákazníkům a respektování práv spotřebitelů a veškerých předpisů, které vychází z principů a cílů zakotvených evropským právem na ochranu spotřebitele. Společnost ENVONA s.r.o. se tímto vymezuje a bojuje proti společnostem na trhu s energiemi, které využívají nekalých praktik a dopouští se klamání spotřebitele.

Musíme však konstatovat, že z Vašeho sdělení není zřejmé, o jaký konkrétní případ (jméno a příjmení zákazníka) se jedná. Vaši záležitost tak v tuto chvíli nemůžeme nijak prověřit, ani Vám za těchto okolností blíže pomoci.

Rádi s Vámi celou záležitost probereme osobně. Za tímto účelem nás neváhejte kontaktovat na bezplatné telefonní lince +420 702 857 788 či prostřednictvím e-mailu klient@envona.cz.

Záležitost se pokusíme vyřešit k Vaší spokojenosti.

S pozdravem
Jana Kvapilová
ENVONA s.r.o.

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.1.2018 11:14, před 5 lety


Lenka Drahozalová

Na Vaše číslo jsem se pokoušela dovolat několikrát a nikdo mě to nezvedal, psala jsem i dopis, který se mi i vrátil. nezlob te se na mě, ale od férového jednání to má dost daleko.
S pozdravem
Lenka Drahozalová

Reakce společnosti

Publikováno
25.1.2018 11:50, před 5 lety

Vážená paní Drahozalová,

děkujeme za Vaši reakci.

Domníváme se, že smyslem a účelem dalšího postupu je především nalezení přijatelného řešení pro obě strany, nicméně z důvodu ochrany důvěrných informací, jakož i osobních údajů není možné jakákoli další jednání činit předmětem veřejného projednávání či diskuse.

Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat – trváte-li na dalším řešení Vašeho podnětu – zanechte nám svůj kontakt na e-mailové adrese klient@envona.cz, případně se na nás prosím na bezplatné telefonní lince +420 702 857 788. Jakmile to bude možné, ozveme se Vám.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Jana Kvapilová
ENVONA s.r.o.

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.2.2018 22:48, před 5 lety


Lenka Drahozalová

Hodnocení: